Komunikaty

Komunikaty

Plik pdf Obwieszczenie z dnia 23.01.2018 r.
23‑01‑2018 12:11:40
dot. przystąpienia Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego do opracowania projektu dokumentu pn. "Powiatowy program ochrony środowiska na lata 2018-2022 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 r."
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
108KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Starosty Jędrzejowskiego z dnia 20.06.2017 r.
20‑06‑2017 09:32:48
dot. wydania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
196KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Obwieszczenie Starosty Jędrzejowskiego z dnia 29.05.2017 r.
29‑05‑2017 09:21:54
dot. zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
695KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

12‑05‑2017 09:15:26

Znak: BA.6740.1.195.2017

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 11.05.2017 r. wydana została decyzja Nr 192/2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbudowę instalacji do produkcji wapiennych wyrobów drobnoziarnistych wraz z instalacjami: elektryczną i technologiczną, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 225/3, 225/4, 223, 226, 227/1, 227/2, położonych w miejscowości Wierzbica, gmina Sobków.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój  Nr 3) w godzinach 7.30 - 15.30.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

mgr inż. Paweł Olszak

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o złożeniu wniosku w sprawie pozwolenia na budowę

19‑04‑2017 12:15:39

Znak: BA. 6740.1.195.2017

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. -  o udostepnieniu informacji       o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.- Starosta Jędrzejowski informuje, że w dniu 10.04.2017 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek Inwestora: EGM S.A. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę instalacji do produkcji wapiennych wyrobów drobnoziarnistych wraz z instalacjami: elektryczną i technologiczną, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 225/3, 225/4, 223, 226, 227/1, 227/2, położonych w miejscowości Wierzbica, gmina Sobków.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

mgr inż. Paweł Olszak

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

13‑02‑2017 11:47:27

Znak: BA.6740.1.33.2017

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 06.02.2017 r. wydana została decyzja Nr 40/2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 0188T Wywła-Słupia-Nowa Wieś-Tarnawa-Sędziszów-Grązów-Zielonki-Kaziny-Łany-Wodziaław na działkach Nr 616/2, 616/3, 594 - Sędziszów obręb 1 i Nr 505 - Sędziszów, obręb 2.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój Nr 16) w godzinach 7.30 - 15.30.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

mgr inż. Paweł Olszak

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

13‑02‑2017 11:38:44

Znak: BA. 6740. 1. 14. 2017

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania            na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że  w dniu 07.02.2017r. wydana została decyzja Nr 42/2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego      i udzieleniu pozwolenia na rozbudowę oczyszczalni ścieków, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 733, położonej w miejscowości Sobków, obręb 0018. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój Nr 15) w godzinach 7.30 - 15.30.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

mgr inż. Paweł Olszak

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

30‑01‑2017 12:30:02

Znak: BA. 6740. 1. 641. 2016

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 27.01.2017r. wydana została decyzja Nr 28/2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej "Sudół B" o mocy 514,8 kW wraz z budową stacji transformatorowej i ogrodzenia na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 234/6, 236/5 i 237/2, położonych w miejscowości Sudół, obręb 0032, gmina Jędrzejów.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój Nr 16) w godzinach 7.30 - 15.30.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

mgr inż. Paweł Olszak

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

27‑01‑2017 15:08:57

Znak: BA. 6740.1.640.2016

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 póżn. zm./ Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 27.01.2017 r. wydana została decyzja Nr 27/2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej "SUDÓŁ  A" o mocy 985,92 kW wraz z budową stacji transformatorowej i ogrodzenia, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 234/6, 236/5 i 237/2 położonych w miejscowości Sudół, obręb 0032,  gmina Jędrzejów.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój Nr 16) w godzinach 7.30-15.30.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

mgr inż. Paweł Olszak

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 52 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Renata Marcinkowska , w dniu:  17‑04‑2007 08:43:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  17‑04‑2007 08:43:59
Data ostatniej aktualizacji:
23‑01‑2018 12:24:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie