Komunikaty

Komunikaty

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
313KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
300KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
128KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
135KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
141KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
196KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
695KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

12‑05‑2017 09:15:26

Znak: BA.6740.1.195.2017

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 11.05.2017 r. wydana została decyzja Nr 192/2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbudowę instalacji do produkcji wapiennych wyrobów drobnoziarnistych wraz z instalacjami: elektryczną i technologiczną, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 225/3, 225/4, 223, 226, 227/1, 227/2, położonych w miejscowości Wierzbica, gmina Sobków.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój  Nr 3) w godzinach 7.30 - 15.30.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

mgr inż. Paweł Olszak

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o złożeniu wniosku w sprawie pozwolenia na budowę

19‑04‑2017 12:15:39

Znak: BA. 6740.1.195.2017

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. -  o udostepnieniu informacji       o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.- Starosta Jędrzejowski informuje, że w dniu 10.04.2017 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek Inwestora: EGM S.A. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę instalacji do produkcji wapiennych wyrobów drobnoziarnistych wraz z instalacjami: elektryczną i technologiczną, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 225/3, 225/4, 223, 226, 227/1, 227/2, położonych w miejscowości Wierzbica, gmina Sobków.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

mgr inż. Paweł Olszak

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

13‑02‑2017 11:47:27

Znak: BA.6740.1.33.2017

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 06.02.2017 r. wydana została decyzja Nr 40/2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 0188T Wywła-Słupia-Nowa Wieś-Tarnawa-Sędziszów-Grązów-Zielonki-Kaziny-Łany-Wodziaław na działkach Nr 616/2, 616/3, 594 - Sędziszów obręb 1 i Nr 505 - Sędziszów, obręb 2.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój Nr 16) w godzinach 7.30 - 15.30.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

mgr inż. Paweł Olszak

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 55 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Renata Marcinkowska , w dniu:  17‑04‑2007 08:43:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
06‑10‑2017 11:24:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive