Rejestr zgłoszeń budowy


Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej

17‑12‑2018 13:55:18

BA.6743.2.37.2018

W dniu 13.12.2018r. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin  zgłosił zamiar przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 29/1, 30, 35, 36, 37/1, 38, 40/1, 40/2, 41, 42/1, 43, 44, 45, 46/1, 46/4, 66, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 69, 71, 72/2, 106, 108/2, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 369, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 429, 430/1, 431, 432, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 444, 445, 446, 447/2, 447/3, 448, 449, 450/1, 451, 452, 454, 456, 457, 458, 459/2, 460, 462/2, 463, 464, 465/1, 465/2, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 477, 478 - Żarczyce Małe, gmina Małogoszcz.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

13‑12‑2018 13:24:47

Znak: BA.6743.2.36.2018

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie złożone w dniu 21.11.2018r., przez Inwestorkę: Panią Annę Krupa, dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompownią ścieków na działkach oznaczonych numerami ewid. gruntu 585, 606, położonych w miejscowości Sobków (obręb 0018).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

23‑11‑2018 11:01:23

BA.6743.2.36.2018

W dniu 21.11.2018r. Inwestor - Pani Anna Krupa zgłosiła zamiar rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompownią ścieków na działkach oznaczonych numerami ewid. gruntu 585, 606, położonych w miejscowości Sobków (obręb 0018).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

16‑11‑2018 10:29:21

Znak: BA.6743.2.35.2018

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie złożone w dniu 25.10.2018r., przez Inwestora: P4 Sp.o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa dotyczące budowy przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 131/8, położonej w miejscowości Jakubów, gmina  Imielno.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

06‑11‑2018 08:49:00

BA.6743.2. 32. 2018

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie złożone w dniu 15.10.2018r. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin dotyczace budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV w miejscowości Żarczyce Duże, gmina Małogoszcz, na działkach oznaczonych numerami ewid. gruntu:175, 176, 1077, 177, 1039, 160, 161, 163, 164, 166/1, 1040, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 277/3, 1043 obręb Żarczyce Duże, jednostka ewidencyjna 260203_5, gmina Małogoszcz.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

06‑11‑2018 08:44:44

BA.6743.2. 33. 2018

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie złożone w dniu 15.10.2018r. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin dotyczace przebudowy sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV w miejscowości Żarczyce Duże, gmina Małogoszcz, na działkach oznaczonych numerami ewid. gruntu:865/2, 865/1, 864, 863/2, 863/4, 863/3, 862, 1043, 861, 859, 858, 857, 856, 749/1, 197, 1042, 76, 1039, 79, 77, 78, 47, 46, 45, 44, 43, 159, 160, 158, 157, 156, 175, 174, 1069, 1076, 173, 1074, 1073, 172/2, 172/1, 169, 200/3 - obręb 0019 Żarczyce Duże, jednostka ewidencyjna 260203_5, obręb 0008 - Ludwinów 744

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

05‑11‑2018 12:01:49

BA.6743.2.35.2018

W dniu 25.10.2018r.  Inwestora: P4 Sp.z.o.o.  zgłosił zamiar budowy przyłacza elektroenergetycznego nn 0,4 kV na działce oznaczonej numerem 109, położonej w miejscowości Jakubów, gmina Imielno, obręb 0008.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

26‑10‑2018 12:20:40

BA.6743.2.34.2018

W dniu 24.10.2018r. Inwestor - Gmina Jędrzejów - zgłosił zamiar budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 82/5, 119/4, 119/10 i 119/28 - Jędrzejów ul. Bajkowa i ul. Dygasińskiego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

24‑10‑2018 12:38:40

BA.6743.2.30.2018

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie z dnia 01.10.2018r. Inwestora: VEOLIA POŁUDNIE Sp.z.o.o. dotyczące przebudowy sieci cieplnej kanaowej na preizolowaną na działkach oznaczonych numerami 6/18, 19/1, 21, 23, 27, 28/1, 43/1, 43/2, 29, 384 położonych w rejonie ul. Okrzei w Jędrzejowie, obręb 0004.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

23‑10‑2018 11:53:28

Znak: BA.6743.2.29.2018

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie z dnia 01.10.2018r. Inwestora VEOLIA POŁUDNIE Sp. z.o.o.  dotyczące zamiaru budowy sieci cieplnej preizolowanej i przyłączy zasilających budynki przy ul. Słowiańskiej w Jędrzejowie, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 266/63, 266/52, 266/46, 266/39 położonych w Jędrzejowie, obręb 0004.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 183 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 19
Informacja wytworzona przez:
Renata Marcinkowska , w dniu:  30‑06‑2015 12:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Łuszczek
email: tomasz.luszczek@powiatjedrzejow.pl tel.:413863741 fax: 413863741
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑12‑2018 14:06:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive