Powiat Jędrzejowski

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego.

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów
tel./fax. 041 386 37 41/42
ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów

tel./fax 041 386 58 00
e-mail:
powiat@powiatjedrzejow.pl
http://www.jedrzejow.pl - portal regionalny
http://www.powiatjedrzejow.pl - Biuletyn Informacji Publicznej
http://pzjedrzejow.peup.pl
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza PEUP
Skrytka ePUAP: /StarostwoJedrzejow/skrytka
Godziny urzędowania: Poniedziałek od 7.30 do 16.30 Wtorek,Środa, Czwartek od 7.30 do 15.30 Piątek od 7.30 do 14.30

 

 

Powiat Jędrzejowski - Transmisja On Line

 

e-Geodezja

 

Konta bankowe

Bank Pekao S.A. Centrum Korporacyjne w Kielcach

98 1240 1372 1111 0010 6360 5362 - Budżet Powiatu Jędrzejowskiego

34 1240 1372 1111 0010 6360 5447 - Dochody Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

12 1240 1372 1111 0010 6360 5649 - Dochody Skarbu Państwa

 

(zobacz mapkę)

Szanowni Państwo !!!

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz podejmowanych decyzjach organów władzy publicznej. Jednocześnie organy władzy publicznej są zobowiązane do udostępniania informacji jawnych o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie jest miejscem prezentacji działań i organizacji Rady Powiatu jako organu władzy uchwałodawczej, Zarządu Powiatu jako organu wykonawczego powiatu oraz starostwa powiatowego, którego zadaniem jest umożliwienie sprawnego przebiegu działań podejmowanych przez powyższe organy oraz starostę jako podmiotu reprezentującego powiat.

Serwis ten umożliwia też dostęp do stron Biuletynu Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu.

Chcemy, aby każdy miał dostęp do pełnej informacji o naszym powiecie, a szczególnie mógł zapoznać się z zamierzeniami i działaniami władz powiatu.

 

 

                                           Komunikat:

                                                       zmiana trybu pracy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie

 

Od 25 maja 2020 r. (poniedziałek) w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie przywraca się bezpośrednią obsługę klienta.

Ze względu na stan epidemii przyjmowanie klientów odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu i godziny wizyty. Prosimy o punktualne przybycie i oczekiwanie przed wejściem do budynku.

Informuję, że w dalszym ciągu nie będzie możliwości samodzielnego poruszania się po urzędzie, w tym celu większość spraw realizowana będzie na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 83 i Armii Krajowej 9. Każdy klient odbierany będzie przez urzędnika przy głównych drzwiach urzędu, a po zakończeniu spotkania ponownie do nich odprowadzany.

Wszystkich klientów obowiązywać będzie wysoki reżim sanitarny. Będą oni zobowiązani do posiadania i noszenia maseczek, a także dezynfekcji rąk środkiem znajdującym się przy wejściu. Każdej osobie wchodzącej do budynku zmierzona zostanie temperatura ciała.

Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.


 

Dziękuję za wyrozumiałość

Paweł Faryna

              Starosta Jędrzejowski

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Z uwagi na sytuację sanitarną, wobec wprowadzonego stanu  zagrożenia  epidemicznego, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie od wtorku 17 marca 2020 r. do odwołania zawiesza przyjęcia mieszkańców.

Osobista wizyta w urzędzie będzie możliwa jedynie w sprawach niecierpiących zwłoki i po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Od 17 marca 2020 r. do odwołania każdy, kto będzie chciał przyjść do urzędu, musi wcześniej umówić się telefonicznie – spis telefonów dostępny jest poniżej.

Do urzędu będą mogły wejść jedynie osoby umówione.

Dostępne formy kontaktu:

- telefonicznie, fax. :

ul. 11 Listopada 83      - 41 386 37 41/42

ul. Armii Krajowej 9    - 41 386 58 00 (w godzinach pracy Urzędu)

 

- mailowo:   powiat@powiatjedrzejow.pl

- Elektroniczna Skrzynka Podawcza PEUP: http://pzjedrzejow.peup.pl

- Skrytka ePUAP: /StarostwoJedrzejow/skrytka

- listownie:  Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie

 

Informujemy ponadto, że z urzędem wciąż można kontaktować się telefonicznie, elektronicznie poprzez
e-maila.
Dokumenty, wnioski, pisma nie wymagające urzędowego potwierdzenia prosimy wrzucać do urny ustawionej w wejściu Starostwa Powiatowego przy ul. 11 Listopada 83 oraz przed budynkiem Starostwa przy ul. Armii Krajowej 9 w Jędrzejowie.

Więcej telefonów oraz adresy e- mail  dostępne są na stronach BIP  powiatjedrzejow.pl

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie dla wyjątkowości zaistniałej sytuacji.

Informacja

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W związku z zagrożeniem rozpowszechnianiu się w Polsce Wirusa SARS-COV2 Zarząd Powiatu w Jędrzejowie przesuwa
termin rozstrzygnięcia konkursu „Programu Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego” do 30 kwietnia 2020 r.

 

 

                                                                                           Starosta Jędrzejowski

                                                                                                                                Paweł Faryna

 

OGŁOSZENIE

Szanowani Państwo!

W związku z potrzebą ograniczenia rozpowszechniania się w Polsce wirusa SARS-CoV2 i w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, apeluję o ograniczenie bezpośredniego załatwienia spraw w Starostwie Powiatowym do niezbędnego minimum.
Równocześnie proszę o procedowanie ich  w miarę możności w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

Dostępne formy kontaktu:

- telefonicznie, fax. : 041 386 37 41/42 041 386 58 00 (w godzinach pracy Urzędu)

- mailowo:   powiat@powiatjedrzejow.pl

- Elektroniczna Skrzynka Podawcza PEUP: http://pzjedrzejow.peup.pl

- Skrytka ePUAP: /StarostwoJedrzejow/skrytka

- listownie:  Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów

ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów

 

Zachęcamy do korzystania z dostępnych infolinii:

- informacja ogólna koronawirus (NFZ – całodobowo),

Tel. 800 190 590.

 

Dziękujemy za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem BIP: powiatjedrzejow.pl, strony internetowej http://jedrzejow.pl/ oraz na naszym fanpage: https://www.facebook.com/starostwopowiatowewjedrzejowie/

 

                                                                                                                                                                        Starosta Jędrzejowski

                                                                                                       Paweł Faryna  

 

INFORMACJA

 

W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 informujemy, że zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdów należy kierować do Urzędu elektronicznie (skrytka ePUAP: /StarostwoJedrzejow/skrytka)

lub za pośrednictwem poczty, ewentualnie zostawiać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na ul. Armii Krajowej 9 lub 11 Listopada 83.

Druki można pobrać ze strony internetowej starostwa (https://www.powiatjedrzejow.pl/ - zakładka załatwianie spraw w Starostwie) lub w sekretariatach.

Do zawiadomień należy dołączyć kserokopie dokumentów własności.

Ponadto informujemy, że od dnia 12.03.2020r. zawieszamy obsługę czynności związanych z wymianą dowodów rejestracyjnych.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 8 ust. 2  w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), decyzją Starosty Jędrzejowskiego i Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Jędrzejowie z dnia 16 marca 2020 r. - zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie w zakresie:

 1. Postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności /
  o wskazaniach do ulg i uprawnień;
 2. Wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności;
 3. Wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek;
 4. Przyjmowania skarg i wniosków;
 5. Wydawania zaświadczeń o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności.

- REALIZOWANE SĄ Z WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW

Interesanci mogą kontaktować się z organem:

 1. korespondencyjnie na adres: 28-300 Jędrzejów, ul.Okrzei 49B
 2. e-mailowo na adres: zon@powiatjedrzejow.pl
 3. telefonicznie: (41) 386-36-00 wewn.24
 4. wnioski można pobrać ze strony: https://www.powiatjedrzejow.pl/bipkod/014/003/010

 

Informacja

 

W związku z zagrożeniem koronawirusem  COVID-19,

  informujemy, że od dnia 10.03.2020r. zawieszone zostaje do odwołania przyjmowanie

Interesantów w ramach dyżurów

w sprawach skarg i wniosków bezpośrednio przez Starostę i Wicestarostę.

Ograniczenia dotyczą tylko przyjmowania interesantów przez Starostę i Wicestarostę.

 W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. (41) 386 37 41.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

 

 

Starosta Jędrzejowski w sprawie skarg i wniosków przyjmuje
w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do 15.00

Wicestarosta Jędrzejowski w sprawie skarg i wniosków przyjmuje
w każdy wtorek od godz. 9.00 do 11.00

Zdjęcie Godziny otwarcia_2.png
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie 95017765_227538415000709_6951867737849200640_n.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Piskorczyk , w dniu:  10‑01‑2008 11:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  10‑01‑2008 11:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2020 13:29:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie