Powiat Jędrzejowski

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego.

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów
tel./fax. 041 386 37 41/42
ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów

tel./fax 041 386 58 00
e-mail:
powiat@powiatjedrzejow.pl
http://www.jedrzejow.pl - portal regionalny
http://www.powiatjedrzejow.pl - Biuletyn Informacji Publicznej
http://peup.finn.pl/pzjedrzejow/
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza PEUP
Skrytka ePUAP: /StarostwoJedrzejow/skrytka
Godziny urzędowania: Poniedziałek od 7.30 do 16.30 Wtorek,Środa, Czwartek od 7.30 do 15.30 Piątek od 7.30 do 14.30

 

Transmisje Online Sesji Rady Powiatu w Jędrzejowie

 

 

 

e-Geodezja

 

Konta bankowe

Bank Pekao S.A. Centrum Korporacyjne w Kielcach

98 1240 1372 1111 0010 6360 5362 - Budżet Powiatu Jędrzejowskiego

34 1240 1372 1111 0010 6360 5447 - Dochody Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

12 1240 1372 1111 0010 6360 5649 - Dochody Skarbu Państwa

 

 

 

Starosta Jędrzejowski w sprawie skarg i wniosków przyjmuje
w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do 15.00

Wicestarosta Jędrzejowski w sprawie skarg i wniosków przyjmuje
w każdy wtorek od godz. 9.00 do 11.00

 

(zobacz mapkę)

Szanowni Państwo !!!

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz podejmowanych decyzjach organów władzy publicznej. Jednocześnie organy władzy publicznej są zobowiązane do udostępniania informacji jawnych o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie jest miejscem prezentacji działań i organizacji Rady Powiatu jako organu władzy uchwałodawczej, Zarządu Powiatu jako organu wykonawczego powiatu oraz starostwa powiatowego, którego zadaniem jest umożliwienie sprawnego przebiegu działań podejmowanych przez powyższe organy oraz starostę jako podmiotu reprezentującego powiat.

Serwis ten umożliwia też dostęp do stron Biuletynu Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu.

Chcemy, aby każdy miał dostęp do pełnej informacji o naszym powiecie, a szczególnie mógł zapoznać się z zamierzeniami i działaniami władz powiatu.

 

Informacja

 

 

Zdjęcie S25C-0i22121310510.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie S25C-0i22112812110.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Brak sprzeciwu na zgłoszenie budowy sieci gazowej

01‑08‑2022 14:48:14

BA. 6743.2.0030.2022

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach z dnia 08.07.2022r. dotyczace budowy gazociagu i przyłacza gazowego ś/c do budynku mieszkalnego w miejscowości Jędrzejów przy ul. Klonowej, działka numer 502. Inwestycja realizowana będzie na dzialkach numer  538, 499 - Jędrzejów, obręb 0005.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszenie zamiaru budowy

05‑08‑2022 14:03:28

BA. 6743.2.36.2022

W dniu 03.08.2022r. inwestor - Gmina Sobków zgłosił zamiar budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Chomentów, gmina Sobków , na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnym gruntu: 736/1, 728, 217, 218, 219, 220, 221, 760, 222/5, 697, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 706, obręb 0021 Staniowice  oraz na   działkach oznaczonych  numerami ewidencyjnymi: 181, 182,183, 184, 185, 186, 30/2, 194, 115/2, 115/1, 125, obręb 0005 Chomentów, gmina Sobków. 

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o braku sprzeciwu na zgłoszenie

29‑08‑2022 11:32:47

BA. 6743.3.22.2022

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie inwestora - Pana Grzegorza Trzcińskiego z dnia 03.08.2022r. dotyczące budowy wewnętrznej oraz zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym   o pojemności 2,70 m3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 576, położonej w Sędziszowie, obręb 0001.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszenie zamiaru budowy zewnetrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

14‑09‑2022 14:07:04

BA.6743.3.25.2022

W dniu 12.09.2022r. Inwestor -  Mieczysław Drukała zgłosił zamiar budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce numer 1433, położonej w obrębie 0001, przy ul.Włoszczowskiej   w Małogoszcu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zgłoszenia

05‑09‑2022 13:43:35

BA.6743.2.28.2022r.

W związku z pismem z dnia 18.07.2022r. o wycofanie złożonego zgłosznia, decyzją znak: BA.6743.2.28.2022 z dnia 20.07.2022r. umorzone zostało postępowanie administracyjne   w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycxznej linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV , na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu:453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464/1, 710, 712, 725, 726/1, 728/1, obręb 0014 Warzyn Drugi oraz 838, 840, 842, 844, 846/1, 848, 850, 952/1, 852/2, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 867, 1075 obręb 0015 Warzyn Pierwszy, gmina Nagłowice.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o braku sprzeciwu

14‑02‑2022 10:42:35

BA.6743.2.8.2022

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie złożone w dniu 20.01.2022r przez Inwestora: Gminę Małogoszcz, dotyczące zamiaru budowy sieci napowietrznej elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Kozłów, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 202/1, 203, 901/1, 204/2, 205/2, 205/3, 204/1, położonych w miejscowości Kozłów, gmina Małogoszcz.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o braku sprzeciwu

14‑02‑2022 10:57:31

BA.6743.2.143.2022

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie złożone w dniu 20.01.2022r przez Inwestora: Gminę Małogoszcz, dotyczące zamiaru budowy sieci napowietrznej elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Bocheniec, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 105/1, 104, 36, położonych w miejscowości Bocheniec,  gmina Małogoszcz.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie S25C-0i22102812190.png
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Piskorczyk , w dniu:  10‑01‑2008 11:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  10‑01‑2008 11:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2023 08:56:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie