Informacje


Informacja o wydaniu pozwolenia na wznowienie robót

31‑03‑2022 13:30:57

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie zawiadamia, że w dniu 28.03.2022 r. wydana została decyzja Zatwierdzająca projekt budowlany zamienny zawierający: inwentaryzację i ocenę techniczną oraz projekt zamienny uwzględniający zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót przy budowie: sortowni odpadów komunalnych i kompostowni na terenie składowiska odpadów komunalnych w Borszowicach zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 84/6, 84/9, 85/4, 86/4 i 86/7, obręb 0004, gm. Sędziszów i udzielająca Inwestorowi – Tamax Sp. z. o.o. Oś. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów pozwolenia na wznowienie robót budowlanych.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 ( I piętro, pokój 2,4,5 w godzinach pracy urzędu) w terminie 14 dni od ukazania się na BIP

 

Jacek Nowak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jacek Nowak
email: pinb_jow@o2.pl tel.:41 3865803 fax: 41 3865803
, w dniu:  31‑03‑2022 13:30:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Nowak
email: pinb_jow@o2.pl tel.:41 3865803 fax: 41 3865803
, w dniu:  31‑03‑2022 13:30:18
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2022 13:32:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie