Konsultacje społeczne


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Jędrzejowie w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej na terenie Powiatu Jędrzejowskiego

21‑01‑2019 08:02:26

ZARZĄD POWIATU W JĘDRZEJOWIE OGŁASZA

konsultacje dotyczące  projektu uchwały Rady Powiatu w Jędrzejowie  w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej na terenie  Powiatu Jędrzejowskiego

 

  • CEL I TERMIN KONSULTACJI
  1. Celem konsultacji jest poznanie opinii pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), w odniesieniu do projektu będącego przedmiotem konsultacji opracowanego na podstawie art. 42 a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 995zpóźn. zm.)
  2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Powiatu Jędrzejowskiego oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w wyżej wymienionej ustawie.
  • ZASADY I FORMY KONSULTACJI
  1. Konsultacje polegają na zapoznaniu się organizacji pozarządowych i uprawnionych podmiotów z projektem uchwały Rady Powiatu w Jędrzejowiew sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz ewentualne przedłożenie opinii w przedmiotowej sprawie z wykorzystaniem formularza konsultacji (ankiety).
  2. Projekt uchwały podlegającej konsultacji oraz formularz konsultacji zamieszczony jest w Biuletynie Informacje PublicznejStarostwa Powiatowego w Jędrzejowie. www.powiatjedrzejow.pl w zakładce „konsultacje społeczne” i na stronie internetowej Starostwa pod adresem  www.jedrzejow.pl  w zakładce „ogłoszenia” oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 83 na tablicy ogłoszeń.
  3. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składaćw terminie od 18 stycznia 2019 r. do dnia 6 lutego 2019 r. do godz. 15.30 za pośrednictwempoczty elektronicznej (skan formularza) na adres: radapowiatu@powiatjedrzejow.pl, bądź w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów(pokój Nr 10. I piętro). W tytule należy wpisać : „Konsultacje projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
  4. Konsultacje obejmują swoim zasięgiem Powiat Jędrzejowski.
  5. Komórką  organizacyjną Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Biuro Rady i Zarządu Powiatu
  6. Konsultacje mają charakter opiniodawczym, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Powiatu Jędrzejowskiego.

                                                                                                                                       Starosta Jędrzejowski

                                                                                                                                              Paweł Faryna

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik zip Formularz konsultacji
18‑10‑2018 14:46:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
802KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
170KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Łuszczek
email: tomasz.luszczek@powiatjedrzejow.pl tel.:413863741 fax: 413863741
, w dniu:  10‑01‑2016 20:55:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
27‑05‑2021 10:54:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive