Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (KRAZ)


Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (KRAZ)

 

Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia zawiera informacje o agencjach zatrudnienia. Uzyskanie wpisu do rejestru jest warunkiem prowadzenia działalności przez agencje zatrudnienia w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej.
Polskie podmioty wniosek o wpis do rejestru składają do marszałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu. W przypadku przedsiębiorców zagranicznych z EU/EOG wniosek powinien być złożony do marszałka województwa wybranego przez przedsiębiorcę spośród marszałków województw właściwych dla siedziby lokalu, w którym będą świadczone usługi.

Wniosek może zostać złożony w formie elektronicznej lub papierowej.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 • oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru,
 • adres zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresy lokali, w których będą świadczone usługi, wraz z nazwą gminy, powiatu i województwa oraz numerem telefonu,
 • oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,
 • określenie rodzaju świadczonych usług:
  • pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub
  • pracy tymczasowej,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP - o ile podmiot posiada taki numer,
 • numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku przedsiębiorcy, o ile podmiot posiada taki numer,
 • adres poczty elektronicznej, o ile podmiot taki adres posiada.

Do wniosku należy dołączyć właściwe oświadczenie.


Potwierdzenia dokonania wpisu dokonuje marszałek województwa poprzez wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, uprawniającego do świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub certyfikatu uprawniającego do świadczenia pracy tymczasowej. Wydanie poszczególnego certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł.

 

Zobacz portal Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (KRAZ)

 

Informacja wytworzona przez:
Drozd Kamil , w dniu:  01‑02‑2008 16:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  01‑02‑2008 16:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2017 11:34:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie