Kolejność załatwiania spraw


Wszystkie indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej załatwiane są przez odpowiednie wydziały i inne komórki organizacyjne w kolejności ich wpływu do starostwa.

Każde nowe podanie (wniosek) złożone w starostwie lub przesłane do starostwa podlega, zgodnie z obowiązującą "instrukcją kancelaryjną", rejestracji w odpowiednim spisie spraw. Wraz z rejestracją, każdemu podaniu (wnioskowi), urzędnik, któremu zlecono jego załatwienie, nadaje znak sprawy zawierający między innymi, numer, pod którym wpisano je do spisu spraw. Numer ten każdorazowo informuje o kolejności wpływu i rejestracji danej sprawy.

Natomiast kolejność załatwiania prowadzonych spraw, a więc i zakończenia ich wydaniem np. decyzji, nie zawsze odpowiada kolejności ich wpływu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest, przede wszystkim, różny zakres postępowania administracyjnego, jakie powinno być przeprowadzone w danej indywidualnej sprawie.

Generalną zasadą postępowania administracyjnego, wynikającą z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jest to, że sprawy powinny być załatwione "niezwłocznie", nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu podania (wniosku) do starostwa.

Informacja wytworzona przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  13‑08‑2008 09:21:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  13‑08‑2008 09:21:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑08‑2008 09:27:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie