Rejestry i ewidencje


Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie

Wydział Organizacji, Kontroli i Spraw Obywatelskich
1. Rejestr Skarg i Wniosków
2. Rejestr zarządzeń starosty
3. Rejestr pracowników
4. Rejestr zwolnień lekarskich
5. Rejestr pieczęci
6. Rejestr porozumień
7. Rejestr umów
8. Rejestr delegacji służbowych
9. Rejestr upoważnień
10. Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych
11. Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Udostępnienie informacji publicznych gromadzonych w rejestrach j.w. odbywa się na wnioskach - w trybie art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
Rejestry dostępne w BIP:
1. Rejestr zarządzeń starosty (znajduje się w: Starostwo Powiatowe/Zarządzenia wewnętrzne)

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
1. Ewidencja instruktorów
2. Rejestr pojazdów
3. Ewidencja kierowców
4. Rejestr licencji i zaświadczeń na przewozy
5. Ewidencja diagnostów i stacji diagnostycznych

Udostępnienie informacji publicznych gromadzonych w rejestrach j.w. odbywa się na wnioskach - w trybie art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych
1. Rejestr wniosków nauczycieli o podjęcie postępowań o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego
2. Rejestr wydawanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciel mianowany
3. Rejestr wydawanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
4. Rejestr uczniowskich klubów sportowych
5. Rejestr stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej
6. Rejestr niepublicznych placówek oświatowych

7. Rejestr instytucji kultury

Udostępnienie informacji publicznych gromadzonych w rejestrach j.w. odbywa się na wnioskach - w trybie art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Wydział Budownictwa i Architektury
1. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę
2. Rejestr decyzji o pozwolenie na budowę.

Udostępnienie informacji publicznych gromadzonych w rejestrach j.w. odbywa się na wnioskach - w trybie art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
1. Ewidencja Gruntów i Budynków
2. Ewidencja cen i wartości nieruchomości

Udostępnienie informacji publicznych gromadzonych w rejestrach j.w. odbywa się na wnioskach - w trybie art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1. Rejestr sprzętu pływającego
2. Rejestr kart wędkarskich
3. Ewidencja pozwoleń o dopuszczalności emisji do środowiska
4. Ewidencja potencjalnych źródeł zanieczyszczenia środowiska
5. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu.
6. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Udostępnienie informacji publicznych gromadzonych w rejestrach j.w. odbywa się na wnioskach - w trybie art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
Rejestry dostępne w BIP:
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (znajduje się w: Informacja o stanie powiatu /Dane o środowisku)

Biuro Rady i Zarządu Powiatu
1. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu w Jędrzejowie
2. Rejestr decyzji i postanowień Zarządu Powiatu w Jędrzejowie
3. Rejestr sprawozdań z pracy Zarządu Powiatu
4. Rejestr uchwał Rady Powiatu w Jędrzejowie
5. Rejestr protokołów z sesji Rady Powiatu w Jędrzejowie

Udostępnienie informacji publicznych gromadzonych w rejestrach j.w. odbywa się na wnioskach - w trybie art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
Rejestry dostępne w BIP:
Rejestr uchwał Zarządu Powiatu w Jędrzejowie (znajduje się w: Ograny powiatu/Zarząd Powiatu/ Uchwały Zarządu Powiatu)
Rejestr decyzji i postanowień Zarządu Powiatu w Jędrzejowie (znajduje się w: Ograny powiatu/Zarząd Powiatu/ Decyzje i Postanowienia Zarządu Powiatu)
Rejestr sprawozdań z pracy Zarządu Powiatu (znajduje się w: Ograny powiatu/Zarząd Powiatu/ Sprawozdania Zarządu Powiatu)
Rejestr uchwał Rady Powiatu w Jędrzejowie (znajduje się w: Ograny powiatu/Rada Powiatu/ Uchwały Rady Powiatu)
Rejestr protokołów z sesji Rady Powiatu w Jędrzejowie (znajduje się w: Ograny powiatu/Rada Powiatu/ Protokoły Sesji Rady Powiatu)

Informacja wytworzona przez:
Tomasz Łuszczek
email: tomasz.luszczek@powiatjedrzejow.pl tel.:413863741 fax: 413863741
, w dniu:  26‑08‑2008 12:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑08‑2018 12:52:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive