Zasady i zakres tworzenia prawa miejscowego

Zasady i zakres tworzenia prawa miejscowego

Akt prawa miejscowego to podustawowe źródło prawa. Obowiązuje on powszechnie na obszarze działania organów, które go ustanowiły. Stanowiony jest na podstawie i w granicach ustawy. Musi zostać ogłoszony. Akt prawa miejscowego zajmuje pozycje zależną, gdyż normy wyższego rzędu określają przede wszystkim przesłanki ich tworzenia, ich przedmiot oraz sposób regulacji prawnej. Podstawą prawną stanowienia aktów prawa miejscowego jest upoważnienie zawarte w ustawie.

Terytorialny zasięg działania aktów prawa miejscowego nie może przekraczać granic powiatu, na którego obszarze został wydany. Może on natomiast obowiązywać tylko na części jego terytorium. Rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach. Sformułowanie to oznacza, że akty prawa miejscowego muszą być stanowione na podstawie wyraźnego upoważnienia zawartego w ustawie. Każde upoważnienie ustawowe powinno wskazywać przede wszystkim organ administracji publicznej właściwy do wydania danego aktu normatywnego w określonej przedmiotowo dziedzinie. Upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego może być zawarte zarówno w ustawie o samorządzie powiatowym, jak i w innych ustawach lub aktach normatywnych o równorzędnej z ustawami pozycji bądź nadrzędnych wobec ustaw.

Informacja wytworzona przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  16‑04‑2007 14:59:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  16‑04‑2007 14:59:39
Data ostatniej aktualizacji:
26‑11‑2015 08:46:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive