Ogłoszenia dot. mieszkańców DPS


Ogłoszenia o depozytach zmarłych mieszkanek

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Ogłoszenie o depozytach zmarłych mieszkanek
Dom Pomocy Społecznej
Mnichów 135
28-300 Jędrzejów
tel. 41 387 35 12
dpsmnichow@gmail.com
Mnichów, 06.08.2013rOGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie, działając na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zmianami) - poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętych depozytów po zmarłych
Mieszkankach, według wykazu - załącznik nr 1 i nr 2.
Wymienione w załącznikach depozyty wchodzą w skład masy spadkowej i będą wypłacone, czy też wydane spadkobiercom - po przedłożeniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.
Niepodjęcie depozytu w terminie 6 miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia/wezwania w Biuletynie Informacji Publicznej DPS - spowoduje, iż depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa, czy też inną własność - według postanowienia Sądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami cytowanej wyżej ustawy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Łuszczek
email: tomasz.luszczek@powiatjedrzejow.pl tel.:413863741 fax: 413863741
, w dniu:  06‑08‑2013 13:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Łuszczek
email: tomasz.luszczek@powiatjedrzejow.pl tel.:413863741 fax: 413863741
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
06‑08‑2013 13:57:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive