Informacje - Aktywny Samorząd 2014


Powiat Jędrzejowski w bieżącym roku podpisał umowę na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2014 roku, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w programie i składania wniosków w ramach:

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A - likwidacja bariery transportowej
- Zadanie 1:pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
- Zadanie 2:pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Zadanie 2 :dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 1:pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 2:pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 3:pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
-Zadanie 4 :pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym


Termin składania wniosków:
Moduł I - do 30 sierpnia 2014 r.
Moduł II - od 01 marca 2014 r. do 30 marca 2014 r., od 01 września do 30 września 2014 r.

Plik docx Podsumowanie programu - Aktywny Samorząd 2014
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Informacja dotycząca podsumowania programu - Aktywny Samorząd 2014
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Nabór wniosków

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Samorząd Powiatu Jędrzejowskiego informuje, że osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski na semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015 w ramach programu Aktywny Samorząd - MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w okresie od 01.09.2014r. do 30.09.2014r.
Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9, I piętro, pokój nr 10 tel. 41 386 58 05.
W 2014 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:
- dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - nie mniej niż 1.000 zł,
- dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zł,
- opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  05‑09‑2014 11:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2014 07:53:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive