Rejestr Wykaz Podmiotów Zagranicznych


Wykaz Podmiotów Zagranicznych (WPZ)

 

Wykaz dotyczy przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, posiadających uprawnienia i prowadzących zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium tego państwa - świadczących te usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prowadzony przez marszałka województwa wykaz zawiera następujące dane przedsiębiorcy zagranicznego:

  • nazwę państwa pochodzenia przedsiębiorcy,
  • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego siedzibę,
  • planowane miejsce i termin świadczenia usług oraz rodzaj świadczonych usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zobacz portal Wykaz podmiotów zagranicznych (WPZ)

 

 

Informacja wytworzona przez:
Kamil Drozd , w dniu:  12‑07‑2017 11:17:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kamil Drozd
email: kije@praca.gov.pl tel.:41 380-23-61 fax: 41 386-38-93
, w dniu:  12‑07‑2017 11:17:44
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2017 11:30:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive