Ogłoszenia dotyczące realizacji zadań publicznych

Ogłoszenia dotyczące realizacji zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze członka Komisji Konkursowej, opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych realizowanych w ramach „Programu Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego”

30‑01‑2024 09:08:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert składanych przez podmioty działające w sferze pożytku publicznego na realizację zadań stanowiących kompetencje powiatu w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2024

29‑01‑2024 15:33:28
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Jędrzejowskim w roku 2024

29‑01‑2024 15:31:07
Dokumenty:
Plik pdf ogloszenie Zarzadu Powiatu o rozstrzegnieciu konkursu ofert dot. realizacji zadania z zakresu pomocy spol. i pieczy zast. w 2024-26022024124746.pdf
26‑02‑2024 14:14:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
274KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ogloszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadan w zakresie pomocy spolecznej i pieczy zastepczej w 2024 r,_-29012024125142.pdf
29‑01‑2024 15:32:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2024.doc
29‑01‑2024 15:32:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx oferta-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-1.docx
29‑01‑2024 15:32:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
54KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx umowa-o-realizacje-zadania-publicznego-zalacznik-nr-3.2023.docx
29‑01‑2024 15:32:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
59KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-zalacznik-nr-5.2023.docx
29‑01‑2024 15:32:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych stanowiących kompetencje Powiatu Jędrzejowskiego, realizowanych w ramach „Programu Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego”

29‑01‑2024 12:10:44
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie dotyczące powierzenia prowadzenia na terenie Powiatu Jędrzejowskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (wraz z mediacją) oraz edukacji prawnej na 2024 rok.

21‑11‑2023 09:00:03
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Powiatu Jędrzejowskiego w okresie od 1 stycznia 2025 r.

16‑11‑2023 13:40:37
Dokumenty:
Plik pdf 1.Ogłoszenie transport.pdf
16‑11‑2023 13:42:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
445KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 1.Document sent.pdf
16‑11‑2023 13:42:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
181KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2023-OJS222-700905-pl.pdf
17‑11‑2023 10:18:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
189KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie Zarządu Powiatu o nabór kandydatów na Radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2024 - 2026.

31‑10‑2023 08:12:09
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (wraz z nieodpłatną mediacją) oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jędrzejowskiego w 2024 roku".

16‑10‑2023 15:17:58
Dokumenty:
Plik pdf Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf
16‑10‑2023 15:34:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
922KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert .pdf
16‑10‑2023 15:34:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
11,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2. Regulamin konkursu .pdf
16‑10‑2023 15:34:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3. Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej .pdf
16‑10‑2023 15:34:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej nr 807 położnej w obr. Zakrucze gm. Małogoszcz (nieruchomość we władaniu na zasadach posiadania samoistnego).

04‑09‑2023 11:54:12
Dokumenty:
Plik pdf WGN.6821.1.16.2023 - decyzja.pdf
04‑09‑2023 11:59:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
484KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf WGN.6821.1.16.2023 - zał do dec..pdf
04‑09‑2023 11:59:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
260KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 93 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Michał Kałka
email: mk@geo2602.pl tel.:41 386 17 51
, w dniu:  17‑04‑2007 08:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  17‑04‑2007 08:39:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑06‑2024 10:33:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie