Komunikaty

Komunikaty

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
215KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obr. Książe Skroniów gm. Jędrzejów według załącznika

07‑10‑2021 15:28:55
Dokumenty:
Plik pdf załącznik nr 1.BES.pdf
07‑10‑2021 15:29:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
444KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zawiadomienie.BES.pdf
07‑10‑2021 15:29:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
593KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obr. Prząsław Mały gm. Jędrzejów według załącznika

07‑10‑2021 15:24:43
Dokumenty:
Plik pdf zawiadomienie.BES_904390.pdf
07‑10‑2021 15:28:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
591KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załącznik nr 1.BES_904391.pdf
07‑10‑2021 15:28:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
427KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obr. Cierno Zaszosie gm. Jędrzejów według załącznika

07‑10‑2021 15:22:47
Dokumenty:
Plik pdf załącznik nr 1.BES.pdf
07‑10‑2021 15:23:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
275KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zawiadomienie.BES.pdf
07‑10‑2021 15:23:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
592KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obr. Prząsław gm. Jędrzejów według załącznika

07‑10‑2021 15:17:56
Dokumenty:
Plik pdf Załącznik nr 1.BES.pdf
07‑10‑2021 15:20:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
291KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zawiadomienie.BES.pdf
07‑10‑2021 15:20:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
605KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę

06‑10‑2021 12:56:36

BA.6740.1.560.2021

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski informuje, że w dniu 27.09.2021r. inwestor - Lafarge Cement S.A., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz złożył wniosek o pozwoleniu na budowę i przebudowę instalacji do produkcji klinkieru cementowego z urzadzeniami i instalacjami pomocniczymi  na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 3357/17 i 321/17połozonych w  miejscowości Małogoszcz, gmina Małogoszcz.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

mgr inż. Beata Putowska

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZŁOTE GRYFY POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

06‑10‑2021 07:57:20

W tym roku po raz szesnasty zostaną przyznane statuetki „Złotych Gryfów”.
Termin zgłaszania kandydatów do wyróżnienia upływa 5 listopada 2021 r. 

Wyróżnienie statuetką „Złotego Gryfa” jest przyznawane na mocy uchwały Rady Powiatu w Jędrzejowie z 20 kwietnia 2005 roku dla osób i instytucji, które w szczególny sposób zasłużyły się dla samorządowej wspólnoty Powiatu Jędrzejowskiego. Nawiązująca swą symboliką do herbu Powiatu Jędrzejowskiego statuetka przyznawana jest w następujących dziedzinach (kategoriach) życia publicznego społeczności powiatowej:
1. Lokalny rozwój gospodarczy.
2. Działalność pożytku publicznego i integracja społeczności lokalnej.
3. Edukacja i kultura, pielęgnowanie tradycji kulturowych i historycznych.
4. Ochrona środowiska, rozwój turystycznego wykorzystania walorów powiatu.
5. Działalność samorządowa i administracja publiczna.

O tym, kto zostanie uhonorowany „Złotym Gryfem” decyduje Kapituła Honorowa, w skład której wchodzą:
1) Przewodniczący – z urzędu Przewodniczący Rady Powiatu.
2) Zastępca Przewodniczącego – z urzędu Starosta Jędrzejowski.
3) Przewodniczący stałych komisji Rady Powiatu.

Kapituła Honorowa przyjmuje zgłoszenia o przyznaniu wyróżnienia, dokonuje ich ocen, podejmuje uchwałę w sprawie przyznania wyróżnienia w poszczególnych kategoriach, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Zgłoszenia kandydatów do wyróżnienia mogą być składane przez:
- Stałe Komisje Rady Powiatu, Zarząd Powiatu.
- Organy wykonawcze gmin tworzących powiat jędrzejowski.
- Stowarzyszenia i organizacje społeczne działające w powiecie.
- Grupy stałych mieszkańców w ilości nie mniejszej niż 100 osób.
 

Zgłoszenie adresowane na ręce Przewodniczącego Kapituły Honorowej (Przewodniczącego Rady Powiatu) winno zawierać:
1. Dane osobowe bądź nazwę kandydata do Wyróżnienia.
2. Uzasadnienie Wyróżnienia ze szczególnym uwzględnieniem zasług w danej kategorii wpływających na rozwój i promocję Powiatu.
3. Podpisy podmiotów zgłaszających.
4. Zgodę kandydata na wszczęcie procedury Wyróżnienia.

Laureat otrzymuje statuetkę „Złotego Gryfa” oraz dyplom stanowiący potwierdzenie wyróżnienia.

* WZÓR ZGŁOSZENIA OKREŚLA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY ZAŁĄCZONEJ W PLIKU DO POBRANIA*

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Komunikat
20‑09‑2021 10:13:10
Przypominamy, że zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.): zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów

z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

W związku z powyższym przewoźnik drogowy nie może posiadać jednocześnie zarówno

  • wypisów z , jak też
  • wypisów z

na te same pojazdy, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

Przypominamy, że wypis z licencji wspólnotowej uprawnia do wykonywania transportu za granicą, jak i na terenie Polski.

Przed złożeniem wniosku o udzielenie wypisu z licencji wspólnotowej przewoźnik powinien zwrócić wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu  przewoźnika drogowego na określone pojazdy, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. Wypisy z zezwolenia należy zwrócić do właściwego organu, który je wydał.

Od 1 października 2021 r. po złożeniu wniosku o udzielenie wypisów z licencji wspólnotowej, organ będzie każdorazowo weryfikował informacje o posiadanych przez przewoźnika drogowego wypisach z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

W sytuacji złożenia wniosku o wydanie wypisów z licencji wspólnotowej dla pojazdów, na które zostały już wydane wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, organ będzie wzywał wnioskodawcę do udokumentowania zdolności finansowej dla takiej liczby pojazdów, która odpowiada sumie faktycznie posiadanych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wnioskowanym wypisom z licencji wspólnotowej.  

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą e-mailową:

-przewóz rzeczy: licencje.rzeczy.btm@gitd.gov.pl

- przewóz osób: licencje.osoby.btm@gitd.gov.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 105 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 11
Informacja wytworzona przez:
Radosław Haczyk , w dniu:  17‑04‑2007 08:43:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  17‑04‑2007 08:43:59
Data ostatniej aktualizacji:
11‑10‑2021 12:31:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie