Komunikaty

Komunikaty

Plik pdf Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Kielcach
26‑05‑2023 13:24:45
dot. wydanej decyzji w sprawie pozwoleń wodnoprawnych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
340KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Starosty Jędrzejowskiego znak: OŚRL.6540.1.2023 z dnia 25.05.2023 r.
25‑05‑2023 13:34:50
dot. zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
842KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

09‑05‑2023 10:28:03

BA.6740.1.97.2023

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn.zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 05.05.2023 r. wydana została decyzja Nr  144/2023, znak:BA.6740.1.97.2023  o pozwoleniu  na budowę budynku magazynowego dla potrzeb zbierania odpadóww postaci zużytych olejów jadalnych oraz budowę zbiornika przeciwpożarowego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 85/2, położonej w miejscowości Przysów, gmina Jędrzejów, obręb 0029.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Obwieszczenie Starosty Jędrzejowskiego znak: OŚRL.6540.1.2023 z dnia 08.05.2023 r.
08‑05‑2023 11:43:57
dot. wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
853KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

informacja o złożeniu wniosku w sprawie pozwolenia na budowę

24‑04‑2023 13:36:58

BA.6740.1.152.2023

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) informuję, że w dniu 12.04.2023r. Inwestor - Pan Tomasz Łuczyński Mieronice 160, 28-366 Małogoszcz, złożył wniosek o pozwolenie na rozbudowę i przebudowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną wraz z murem oporowym, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 120/2 położonej w miejscowości Mieronice, obręb 0010, gmina Małogoszcz.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

mgr inż. Beata Putowska

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zlożeniu wniosku o pozwolenie na budowę

03‑04‑2023 12:43:09

BA. 6740.1.97.2023

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) informuję, że w dniu 08.03.2023r. inwestor – Pan Michał Waleron  Firma Handlowa 'SEBA", Przysów 24A, 28-300 Jędrzejów, złożył wniosek o pozwolenie na budowę budynku magazynowego  dla potrzeb zbierania odpadów w postaci zużytych olejów jadalnych oraz budowę zbiornika przeciwpożarowego, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 85/2, w miejscowości Przysów, obręb 0029, gmina Jędrzejów.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

mgr inż. Beata Putowska

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

informacja o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

24‑03‑2023 09:49:19
BA.6740.1.11.2023 Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn.zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 07.03.2023 r. wydana została decyzja Nr 71/2023, znak: BA.6740.1.11.2023 o zmianie decyzji Nr 290/2021 z dnia 01.06.2021r. znak: BA.6740.1.262.2021 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych "Lasków 1" o mocy wytwórczej do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 680/3 i 681 położonych w miejscowości Lasków, obręb 0014, gmina Jędrzejów - w zakresie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego (zmiana ilości paneli fotowoltaicznych i zmiana powierzchni zabudowy)..
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 151 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 16
Informacja wytworzona przez:
Radosław Haczyk , w dniu:  17‑04‑2007 08:43:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  17‑04‑2007 08:43:59
Data ostatniej aktualizacji:
26‑05‑2023 13:26:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie