Komunikaty

Komunikaty

Plik pdf ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE dot. zebrania uczestników scalenia gruntów, położonych w obrębie Łysaków Pod Lasem, gmina Jędrzejów, celem podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów.
28‑11‑2023 14:09:21
ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE dot. zebrania uczestników scalenia gruntów, położonych w obrębie Łysaków Pod Lasem, gmina Jędrzejów, celem podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody uczestników scalenia na dokonany szacunek gruntów.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
87KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAWIADOMIENIE o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Piaski, gmina Jędrzejów.
30‑10‑2023 08:24:20
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Piaski, gmina Jędrzejów.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
174KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Węgleniec, gmina Jędrzejów
20‑10‑2023 13:36:27

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Węgleniec, gmina Jędrzejów.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
175KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ZŁOTE GRYFY POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

27‑09‑2023 11:25:14

W tym roku po raz osiemnasty zostaną przyznane statuetki „Złotych Gryfów”.

Termin zgłaszania kandydatów do wyróżnienia upływa 31 października 2023 r. 

Wyróżnienie statuetką „Złotego Gryfa” jest przyznawane na mocy uchwały Rady Powiatu w Jędrzejowie z 20 kwietnia 2005 roku dla osób i instytucji, które w szczególny sposób zasłużyły się dla samorządowej wspólnoty Powiatu Jędrzejowskiego. Nawiązująca swą symboliką do herbu Powiatu Jędrzejowskiego statuetka przyznawana jest w następujących dziedzinach (kategoriach) życia publicznego społeczności powiatowej:
1. Lokalny rozwój gospodarczy.
2. Działalność pożytku publicznego i integracja społeczności lokalnej.
3. Edukacja i kultura, pielęgnowanie tradycji kulturowych i historycznych.
4. Ochrona środowiska, rozwój turystycznego wykorzystania walorów powiatu.
5. Działalność samorządowa i administracja publiczna.

O tym, kto zostanie uhonorowany „Złotym Gryfem” decyduje Kapituła Honorowa, w skład której wchodzą:
1) Przewodniczący – z urzędu Przewodniczący Rady Powiatu.
2) Zastępca Przewodniczącego – z urzędu Starosta Jędrzejowski.
3) Przewodniczący stałych komisji Rady Powiatu.

Kapituła Honorowa przyjmuje zgłoszenia o przyznaniu wyróżnienia, dokonuje ich ocen, podejmuje uchwałę w sprawie przyznania wyróżnienia w poszczególnych kategoriach, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Zgłoszenia kandydatów do wyróżnienia mogą być składane przez:
- Stałe Komisje Rady Powiatu, Zarząd Powiatu.
- Organy wykonawcze gmin tworzących powiat jędrzejowski.
- Stowarzyszenia i organizacje społeczne działające w powiecie.
- Grupy stałych mieszkańców w ilości nie mniejszej niż 100 osób.
 

Zgłoszenie adresowane na ręce Przewodniczącego Kapituły Honorowej (Przewodniczącego Rady Powiatu) winno zawierać:
1. Dane osobowe bądź nazwę kandydata do Wyróżnienia.
2. Uzasadnienie Wyróżnienia ze szczególnym uwzględnieniem zasług w danej kategorii wpływających na rozwój i promocję Powiatu.
3. Podpisy podmiotów zgłaszających.
4. Zgodę kandydata na wszczęcie procedury Wyróżnienia.

Laureat otrzymuje statuetkę „Złotego Gryfa” oraz dyplom stanowiący potwierdzenie wyróżnienia.

* WZÓR ZGŁOSZENIA OKREŚLA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY ZAŁĄCZONEJ W PLIKU DO POBRANIA*

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o złożonuym wniosku w sprawie pozwolenia na budowę

20‑09‑2023 11:26:29

BA.6740.1.404.2023

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję, że w dniu 11.09.2023r. inwestor - PALKO Sp. z o.o. Gniewięcin 190, 28-340 Sędziszów złozył wniosek o pozwolenie na rozbudowę kotłowni wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 863/6 i 863/5 położonych w Gniewięcinie, obręb 0008, gmina Sędziszów.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

mgr inż. Beata Putowska

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE o czynnościach geodezyjnych dot.GKK.6640.1654.2023

06‑09‑2023 09:23:08
ZAWIADOMIENIE o czynnościach geodezyjnych związanych z wyznaczeniem punktów granicznych oraz ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej, położonej w obr.Krężoły, jednostka ewidencyjna Wodzisław-obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 183.
Dokumenty:
Plik pdf Bera_183-sig.pdf
06‑09‑2023 09:24:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wawer_183-sig.pdf
06‑09‑2023 09:24:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Strasz_183-sig.pdf
06‑09‑2023 09:24:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAWIADOMIENIE o czynnościach geodezyjnych
07‑08‑2023 10:28:49

ZAWIADOMIENIE o czynnościach geodezyjnych związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 19/1, 20/3, 20/2, 1/7, 14 położonych w obr.1, jednostka ewidencyjna Sędziszów-miasto.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
458KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Starosty Jędrzejowskiego znak: OŚRL.6540.1.2023 z dnia 22.06.2023 r.
22‑06‑2023 12:19:39
dot. decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
842KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ZAWIADOMIENIE o czynnościach geodezyjnych związanych z przyjęciem przebiegu granic nieruchomości/ustaleniem granic zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 846 stanowiąca drogę publiczną powiatową Nr 1134T położoną w obrębie Wygoda, jednostka ewidencyjna Imielno.

15‑06‑2023 13:06:10
Dokumenty:
Plik pdf Zawiadom.Imielno, obr.Wygoda_dz.259-K.Kasza.pdf
15‑06‑2023 13:13:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadom.Imielno, obr.Wygoda_dz.259-H.Kasza.pdf
15‑06‑2023 13:13:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
61KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 154 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 16
Informacja wytworzona przez:
Radosław Haczyk , w dniu:  17‑04‑2007 08:43:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  17‑04‑2007 08:43:59
Data ostatniej aktualizacji:
28‑11‑2023 14:10:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie