Komunikaty

Komunikaty

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
150KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
158KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
155KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o zlożeniu wniosku o pozwolenie na budowę.

19‑01‑2023 14:16:30

BA. 6740.1.399.2022 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.) informuję, że wnioskiem złożonym dnia 05.09.2022r. uzupełnionym w dniu 24.10.2022r. Inwestor - Pan Karol Głowa wystąpił o pozwolenie na budowę ośrodka wypoczynkowo-konferencyjnego wyposażonego w bazę noclegową i konferencyjno-gastronomiczną, zaplecze parkingowe wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 404/3, położonej w miejscowości Sokołów Dolny, obręb 0019, gmina Sobków.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

informacja o złożeniu wniosku w sprawie zmiany pozwolenia na budowę

18‑01‑2023 14:47:35

BA.6740.1.11.2023

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) informuję, że w dniu 10.01.2023r. inwestor - EPLANT 18 Sp. z o.o. w Krakowie, złożył wniosek o zmianę pozwolenia na budowę instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych "Lasków 1" o mocy wytwórczej do 1,0MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o numerach ewidencyjnych gruntu 680/3 i 681 w miejscowości Lasków, gmina Jędrzejów.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

mgr inż. Beata Putowska

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacje dla przedsiębiorców prowadzących usługi transportowe, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

11‑01‑2023 14:16:16

W dniu 28 stycznia 2022 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 209), która wprowadza m. in. zmiany w zakresie warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Ustawa ta wprowadziła nową definicję bazy eksploatacyjnej - nowe brzmienie art. 4 pkt 21a ustawy o transporcie drogowym.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 i 6 ww.: przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed dniem 1 marca 2022 r. mają obowiązek dostosować się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r. Przedsiębiorcy ci są obowiązani do złożenia do organu wydającego to zezwolenie oświadczenie, że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu tej bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres przedsiębiorcy wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia o którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r.

 

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym nałożyła także na przewoźników drogowych po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego coroczny obowiązek składania w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

1) oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na ich formę zatrudnienia;

2) informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji. 

Przewoźnicy są zobowiązani do przekazywana pierwszej informacji w tym zakresie, o której mowa w art. 7a ust. 8 ustawy o transporcie drogowym za rok 2022 - w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Starosty Jędrzejowskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

02‑12‑2022 12:34:07
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE o czynnościach geodezyjnych związanych z ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 262 z działkami sąsiednimi nr 261/2, 261/3, 261/4, 263, 264/1, 40 położonymi w obrębie Zielonki, gmina Sędziszów

18‑10‑2022 12:21:53
Dokumenty:
Plik doc ZAWIADOMIENIE_Zielonki_gm. Sędziszów.doc
18‑10‑2022 12:29:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xls załącznik do wniosku.xls
18‑10‑2022 12:29:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ZŁOTE GRYFY POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

07‑10‑2022 14:07:01

W tym roku po raz siedemnasty zostaną przyznane statuetki „Złotych Gryfów”.

Termin zgłaszania kandydatów do wyróżnienia upływa 31 października 2022 r. 

Wyróżnienie statuetką „Złotego Gryfa” jest przyznawane na mocy uchwały Rady Powiatu w Jędrzejowie z 20 kwietnia 2005 roku dla osób i instytucji, które w szczególny sposób zasłużyły się dla samorządowej wspólnoty Powiatu Jędrzejowskiego. Nawiązująca swą symboliką do herbu Powiatu Jędrzejowskiego statuetka przyznawana jest w następujących dziedzinach (kategoriach) życia publicznego społeczności powiatowej:
1. Lokalny rozwój gospodarczy.
2. Działalność pożytku publicznego i integracja społeczności lokalnej.
3. Edukacja i kultura, pielęgnowanie tradycji kulturowych i historycznych.
4. Ochrona środowiska, rozwój turystycznego wykorzystania walorów powiatu.
5. Działalność samorządowa i administracja publiczna.

O tym, kto zostanie uhonorowany „Złotym Gryfem” decyduje Kapituła Honorowa, w skład której wchodzą:
1) Przewodniczący – z urzędu Przewodniczący Rady Powiatu.
2) Zastępca Przewodniczącego – z urzędu Starosta Jędrzejowski.
3) Przewodniczący stałych komisji Rady Powiatu.

Kapituła Honorowa przyjmuje zgłoszenia o przyznaniu wyróżnienia, dokonuje ich ocen, podejmuje uchwałę w sprawie przyznania wyróżnienia w poszczególnych kategoriach, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Zgłoszenia kandydatów do wyróżnienia mogą być składane przez:
- Stałe Komisje Rady Powiatu, Zarząd Powiatu.
- Organy wykonawcze gmin tworzących powiat jędrzejowski.
- Stowarzyszenia i organizacje społeczne działające w powiecie.
- Grupy stałych mieszkańców w ilości nie mniejszej niż 100 osób.
 

Zgłoszenie adresowane na ręce Przewodniczącego Kapituły Honorowej (Przewodniczącego Rady Powiatu) winno zawierać:
1. Dane osobowe bądź nazwę kandydata do Wyróżnienia.
2. Uzasadnienie Wyróżnienia ze szczególnym uwzględnieniem zasług w danej kategorii wpływających na rozwój i promocję Powiatu.
3. Podpisy podmiotów zgłaszających.
4. Zgodę kandydata na wszczęcie procedury Wyróżnienia.

Laureat otrzymuje statuetkę „Złotego Gryfa” oraz dyplom stanowiący potwierdzenie wyróżnienia.

* WZÓR ZGŁOSZENIA OKREŚLA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY ZAŁĄCZONEJ W PLIKU DO POBRANIA*

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: OŚRL.6522.2.2022
06‑10‑2022 10:36:03
W załączeniu treść decyzji dotyczącej wydaniu koncesji z dnia 15.09.2022 r. znak: OŚRL.6522.2.2022 na wydobywanie piasków z części złoża „Gozna” położonego w granicach działek o nr ewid. 810 i 811 obręb Gozna, gm. Jędrzejów, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 140 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 14
Informacja wytworzona przez:
Radosław Haczyk , w dniu:  17‑04‑2007 08:43:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  17‑04‑2007 08:43:59
Data ostatniej aktualizacji:
20‑01‑2023 13:28:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie