Informacje

Informacje

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
767KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja Starosty Jędrzejowskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

20‑02‑2020 09:00:15
Dokumenty:
Plik pdf 2602_Zarzadzenie_modernizacja_EGiB_II_przetarg_podpisane.pdf
21‑02‑2020 10:27:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
155KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał.nr.1_do zarządzenia_Informacja starosty_modernizacja_II_przetarg_pod....pdf
21‑02‑2020 10:27:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
75KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji rediokomunikacyjnej 55167 JEDRZEJOW (27167 KKI_JEDRZEJOW STRAZACKA)
14‑01‑2020 09:48:35
Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji rediokomunikacyjnej 55167 JEDRZEJOW (27167KKI_JEDRZEJOW STRAZACKA)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi
09‑01‑2020 10:59:13

Informacja Starosty Jędrzejowskiego

dot. potencjalnie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z późn. zm.), Starosta Jędrzejowski dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumiemy:

 1. zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007r.
 2. wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007r.
 3. szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. (t.j.Dz. U. z 2019r. poz. 1862), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Starosta Jędrzejowski dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, poprzez:

 1. ustalenie działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była prowadzona na danym terenie przed dniem 30 kwietnia 2007 r.;
 2. ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu na działalność, o której mowa w pkt 1;
 3. analizę dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi;
 4. w razie potrzeby wykonanie pierwszego etapu badań zanieczyszczenia gleby i ziemi przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1396 z późn. zm.)

Po przeprowadzeniu identyfikacji w/w sposób Starosta Jędrzejowski sporządza wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, który następnie zostanie przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Kielcach.

Artykuł 101e ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadza na władającego powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne  zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu obowiązek niezwłocznego zgłaszania  historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W zgłoszeniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach  należy wskazać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
 2. adres i numer działki ewidencyjnej;
 3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 4. dokumentację potwierdzającą wystąpienie zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.).

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi może zgłosić ten fakt Staroście Jędrzejowskiemu.

W zgłoszeniu do Starosty należy wskazać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
 2. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
 3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.).

Stosowne zgłoszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy przekazywać:

a) osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Armii Krajowej 9

28-300 Jędrzejów,                                                                         

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail:

       powiat@powiatjedrzejow.pl lub osrl@powiatjedrzejow.pl

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 22 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Piskorczyk
email: agnieszka.piskorczyk@powiatjedrzejow.pl tel.:41 386 58 02 fax: 41 386 58 00
, w dniu:  17‑04‑2007 08:45:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  17‑04‑2007 08:45:09
Data ostatniej aktualizacji:
21‑05‑2020 14:03:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie