Rejestr zgłoszeń budowy


Komunikat z załącznikami

06‑08‑2020 14:27:12

BA.6743.2.13.2020

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie  Gminy Małogoszcz , ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz. złożone w dniu 14.07.2020r.  dotyczące budowy oświetlenia parkowego na działkach numer ewidencyjny gruntu 2629/117, 2629/201, 2597/11,  położonych w Małogoszczu, obręb 0001.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszenie budowy sieci

30‑07‑2020 14:25:10

BA.6743.2.15.2020

W dniu 28.07.2020r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zgłosiła zamiar budowy gazociągu i przyłaczy gazowych ś/c do budynków mieszkalnych, na działkach numer 2077, 1895, 1896, 1986, 1998, 1997, 1996, 1973, 1972/2 w Małogoszczu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszenie budowy sieci

30‑07‑2020 14:16:26

BA.6743.2.14.2020

W dniu 28.07.2020r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zgłosiła zamiar budowy gazociągu i przyłacza gazowego ś/c do budynku handlowego, na działkach numer 2077, 1187/2, 2076 i 1972/1 w Małogoszczu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

17‑07‑2020 12:26:00

BA.6743.2.13.2020

W dniu 14.07.2020r. Gmina Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz zgłosiła zamiar budowy oświetlenia parkowego na terenie Osiedla na działkach oznaczonych numerami 2629/117, 2629/201, 2597/11, położonych w Małogoszczy, obreb 0001.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Brak sprzeciwu na zgłoszenie

15‑07‑2020 09:10:21

BA.6743.2.12.2020

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie Pani Jagoda Wiater, ul. Osiedle 2/34, 28-366 Małogoszcz. złożone w dniu 18.06.2020r. (uzupełnione w dniu 14.07.2020r.) dotyczące budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi (5 sztuk), na działkach numer ewidencyjny gruntu 2597/6, 2613, 2616, 2617, 2618/2, 2620, 2629/201, położonych w miejscowości Małogoszcz, obręb 0001.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Brak sprzeciwu na zgłoszenie

02‑07‑2020 13:53:16

BA.6743.2.10.2020

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach z dnia 10.06.2020r. dot. budowę gazociągu wraz z przyłączem gazowym  średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działkach numer: 636, 695 i 667, położonych przy ul. Sienkiewicza w Jędrzejowie, obręb 0006.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wycofaniu zgłoszenia

30‑06‑2020 10:13:34

BA.6743.2.11.2020

W dniu 25.06.2020r. Inwestor: Pani Mirosława Gładysz wycofała zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 11, położonej w miejscowości Piotrkowice, gmina Wodzisław.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Brak sprzeciwu na zgłoszenie

29‑06‑2020 13:34:01

BA.6743.2.6.2020

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy      w Kielcach z dnia 08.04.2020r. dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na działkach numer: 216, 217, 218 i 219 położonych przy ul. Sadowej w Jędrzejowie, obręb 0006.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Brak sprzeciwu na zgłoszenie

29‑06‑2020 12:35:56

BA.6743.2.5.2020

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach z dnia 07.04.2020r. dotyczącego budowy gazociągu sredniego ciśnienia PE dn 40 z pzyłączami PE dn 25 na działkach numer 391, 381,383, położonych w obrębie 0006 przy ul. M.Kopernika w Jędrzejowie

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Brak sprzeciwu na zgłoszenie

29‑06‑2020 11:17:03

BA.6743.2.8.2020

Nie wniesiono sprzeciwu złożonego w  dniu19.05.2020r. przez Inwestora: Gminę Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ramach zadania : "Rozbudowa instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia (0,23 kV) w celu doświetlenia dojazdu do posesji w miejscowości Oksa" na działce nr ewidencyjny gruntu 630.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 337 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 34
Informacja wytworzona przez:
Renata Marcinkowska , w dniu:  30‑06‑2015 12:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Łuszczek
email: tomasz.luszczek@powiatjedrzejow.pl tel.:413863741 fax: 413863741
, w dniu:  30‑06‑2015 12:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑08‑2020 14:34:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie