Zamówienia publiczne


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO

31‑03‑2022 07:56:30
Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie informuje, że dnia 29.03.2022r. w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 2022/BZP 00102181/01 zostało ogłoszone postępowanie zakupowe na realizację Inwestycji pod nazwą:

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ – UL. FELIKSA PRZYPKOWSKIEGO                 W JĘDRZEJOWIE

objętej dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu Platformy zakupowej https://zdpjedrzejow.ezamawiajacy.pl/ (dalej: Platforma).

2.  Wszelkie Dokumenty Zamówienia oraz zmiany i wyjaśnienia treści SWZ bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na stronie https://zdpjedrzejow.ezamawiajacy.pl/.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania

14‑04‑2021 11:11:18

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia, pod nazwą:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0263T CIEŚLE-LEŚNICA OD KM 10+600 DO KM 11+300, DŁUGOŚCI 700 MB

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2021/BZP 00032316/01 w dniu 2021-04-14 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu Platformy zakupowej https://zdpjedrzejow.ezamawiajacy.pl/ (dalej: Platforma).

2.  Wszelkie Dokumenty Zamówienia oraz zmiany i wyjaśnienia treści SWZ bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na stronie https://zdpjedrzejow.ezamawiajacy.pl/.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
134KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wykonaniu chodników na terenie Gminy Wodzisław
02‑06‑2021 12:27:29

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdpjedrzejow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00071636/01 z dnia 2021-06-02

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
140KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wykonaniu chodników na terenie Gminy Sobków
05‑05‑2021 11:13:03

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:

https://zdpjedrzejow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045924/01 z dnia 2021-05-05

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
202KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wykonaniu chodników na terenie Gminy Imielno, Oksa, Małogoszcz

02‑04‑2021 12:08:29
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027088/01 z dnia 02.04.2021
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
02‑04‑2021 12:16:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
178KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SWZ wraz z załącznikami.zip
02‑04‑2021 12:16:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
22,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rtf Informacja z otwarcia ofert _19.04.2021.rtf
30‑04‑2021 10:19:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o wynikach.pdf
30‑04‑2021 10:19:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
869KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wykonaniu chodników na terenie Gminy Sobków

13‑04‑2021 12:22:30
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031262 z dnia 13.04.2021
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
13‑04‑2021 12:26:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
201KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SWZ wraz z załącznikami.zip
13‑04‑2021 12:26:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
3,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyniku postępowania-unieważnienie postępowania.pdf
23‑04‑2021 10:43:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
126KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Przebudowa drogi powiatowej nr 0152T Tyniec-Oksa-Karsznice-Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Karsznice od km 25+325 do km 25+550 długości 225 mb, szerokości 1,3 m str prawa

08‑10‑2020 08:59:45

Przetarg nieograniczony dla postępowania o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Numer ogłoszenia: 594628-N-2020; data zamieszczenia: 08.10.2020

 

Dokumenty:
Plik docx Ogłoszenie o zamówieniu.docx
08‑10‑2020 09:03:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ wraz z załącznikami_22.10.2020.zip
08‑10‑2020 09:03:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
7,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zmiana treści SIWZ.pdf
19‑10‑2020 10:29:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
96KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.pdf
22‑10‑2020 10:18:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
238KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
26‑10‑2020 11:39:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
110KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

REMONTY DRÓG POWIATOWYCH NR 0183T NAWARZYCE-BRZEZINKI-SADKI ORAZ 0224T BŁOGOSZÓW-ZAKRZÓW

17‑09‑2020 11:21:38

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 586309-N-2020 z dnia 17.09.2020r. pod nazwą:

Zadanie 1: REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0183T NAWARZYCE - BRZEZINKI - SADKI  W KM 5+400 - 6+450, DŁ. 1050 M.

Zadanie 2: REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0224T BŁOGOSZÓW - ZAKRZÓW W KM 1+170 - 2+090, DŁ. 920 M.

Termin składania ofert upływa dnia 05 października 2020r. o godź. 09:00.

Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Okrzei 83, 28-300 Jędrzejów

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 05 października 2020r. o godź. 09:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów - transmisja online, www.powiatjedrzejow.pl

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0191T Przełaj-Klimontów-Wodzisław-Nawarzyce- gr. powiatu (Michałów) polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Nawarzyce od km 29+507 do km 29+627 długości 120 mb, szerokości 1,3 m str lewa

03‑09‑2020 13:21:43

Przetarg nieograniczony dla postępowania o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Numer ogłoszenia: 581049-N-2020; data zamieszczenia: 03.09.2020

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 21 września 2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów - transmisja online, www.powiatjedrzejow.pl

Dokumenty:
Plik docx Ogłoszenie o zamówieniu.docx
03‑09‑2020 13:27:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ wraz załacznikami_21.09.2020_764397.zip
04‑09‑2020 07:57:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja, o której mowa w art. 86, ust. 5 Pzp.pdf
21‑09‑2020 12:08:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
880KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
01‑10‑2020 12:48:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 729 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 73
Informacja wytworzona przez:
Monika Łabuda , w dniu:  03‑10‑2007 20:35:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  03‑10‑2007 20:35:22
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2022 08:07:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie