Rejestr zgłoszeń budowy


Informacja o braku sprzeciwu

13‑11‑2019 09:21:08

BA.6743.2.51.2019

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie złożone w dniu 18.10.2019 r. przez inwestora - Gminę Małogoszcz ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz dotyczęcego rozbudowy oświetlenia ulicznego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 3554/1 i 3554/2, położonych w Małogoszczu ul. Jarków, obręb 0001.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN

12‑11‑2019 12:46:46

BA.6743.2.55.2019

W dniu 06.11.2019r. Inwestor: Norbert Gołąb Potok Mały 1A, 28-300 Jędrzejów zgłosił zamiar budowy sieci kablowej nN- usunięcie kolizji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 460 i 461, położonych w obrębie 0025 w miejscowości Potok Mały, gmina Jędrzejów.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Brak sprzciwu na zgłoszenie

08‑11‑2019 08:19:05

BA.6743.2.50.2019

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie złożone w dniu 16.10.2019r. przez Gminę Małogoszcz dot. zamiaru budowy sieci wodociagowej w miejscowości Zakrucze, gmina Małogoszcz, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 3350/16, 3350/10, 3350/12 i 3350/14 - obręb 0017 Zakrucze, gmina Małogoszcz.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszenie robót budowlanych

07‑11‑2019 15:18:56

BA.6743.2.54.2019

W dniu 04.11.2019r. inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce zgłosił budowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłaczem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce numer 412/7 - Jędrzejów, obręb 00006

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszenie budowy sieci gazowej

31‑10‑2019 10:33:43

BA.6743.2.53.2019

W dniu 29.10.2019r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp.z.o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce,  zgłosiła zamiar budowy gazociagu i przyłącza gazowego ś/c do budynku mieszkalnego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnym gruntu: 251/2, 521, 279 i 1090, położonych w Jędrzejowie, obręb 0006.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o braku sprzeciwu

29‑10‑2019 09:47:50

 

BA.6743.2.46.2019

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie złożone w dniu 30.09.2019r. Inwestor: P.H.U. Bogusław Zbierański, Tarnawa 29, 28-340 Sędziszów  zgłosił zamiar przebudowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV o długości 231 m, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnym gruntu: 378/13, 378/20, 378/21, 378/23, 378/24, 359/1 - obręb 0001, Sędziszów.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o braku sprzeciwu

29‑10‑2019 08:24:18

BA.6743.2.43.2019

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie złożone w dniu 18.09.2019r. przez inwetora: Pana Tomasza Łuczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą: Fabryka Zacisków Hamulcowych , Mieronice 160, 28-366 Małogoszcz dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, budowy słupów, budowy linii kablowych niskiego napięcia, budowy złącza kablowo - pomiarowego, demontażu starej linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV, na działce numer 120/2, położonej w miejscowości Mieronice, gm. Małogoszcz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Brak sprzeciwu na zgłoszenie

25‑10‑2019 11:01:56

BA.6743.2.47.2019

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie złożone w dniu 03.10.2019r. przez inwestora: PGE Dtstrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin dotyczące zamiaru budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej o napięciu zmanowym ponizej 1kV(0,4) na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnym gruntu: 33/2,137,138,139,140/1,140/2,141,142,143/1,143/2,144/1,144/2,144/3,145,146/3,146/4,146/5,146/6,147,148,149,150,151/1,151/2,561, położonych w miejscowości Wywła, gmina Słupia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Brak sprzeciwu na zgłoszenie

25‑10‑2019 09:15:23

BA.6743.2.48.2019

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie złożone w dniu 03.10.2019r. przez Inwestora PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1kV (0,4) w miejscowości Sprowa Gawrony, gmina Słupia na działkach numer ewidencyjny gruntu: 56,27,28,29,30,31,32, położonych w obrębie 0011 Sprowa oraz 134,135,136,137,573,561, położonych w obrębie 0014 Wywła.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o braku sprzeciwu

25‑10‑2019 09:02:42

BA.6743.2.49.2019

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie złożone w dniu 03.10.2018r. przez inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin dotyczące zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1kV ( 0,4 ) w miejscowości Sprowa Gawrony, gmina Słupia na działkach numer ewidencyjny gruntu: 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 111/1, 1237, 1238, obręb 0011 Sprowa oraz na działkach numer 557, 558, 151/2, 151/3, 378/1, 378/2, 379, 380/1, 389, obręb 0014 Wywła, gm. Słupia

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 287 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 29
Informacja wytworzona przez:
Renata Marcinkowska , w dniu:  30‑06‑2015 12:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Łuszczek
email: tomasz.luszczek@powiatjedrzejow.pl tel.:413863741 fax: 413863741
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑11‑2019 09:27:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive