Rejestr zgłoszeń budowy


Brak sprzeciwu na zgłoszenie

24‑04‑2019 09:29:21

BA.6743.2.9.2019

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie Inwestora - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach z dnia 12.03.2019 r. dotyczące budowlanego budowy sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa – budowa gazociągu średniego ciśnienia SDR 17,6 PE 100 dn 110 o długości do 360m wraz z przyłączami na działkach oznaczonych numerami 657/2, 658, 659, 660, 661, 662, 663/1, 664/1, 664/2, 666/2, 667/2, 669/3, 669/4, 837, 839, 840, 675/1, 675/2, 587/2, 589, 108/2 położonych w miejscowości Skroniów, gmina Jędrzejów, obręb 0031.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Brak sprzeciwu na zgłoszenie

24‑04‑2019 09:24:09

BA.6743.2.12.2019

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie Inwestora - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach z dnia 29.03.2019 r. dotyczącego budowy sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa – budowa gazociągu i przyłącza gazowego średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działkach oznaczonych numerami 496, 537/2, 594, 543, 1102, 1109 i 1108 położonych w Jędrzejowie przy ul. Wiosennej, obręb 0006.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Brak sprzeciwu na zgłoszenie

24‑04‑2019 07:52:16

BA.6743.2.11.2019

                                                                                                                                      Jędrzejów, 2019.04.23

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie z dnia 28.03.2019r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.       w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dotyczące budowy gazociagu i przyłącza gazowego ś/c do budynku mieszkalnego, na działkach numer: 1123, 496, 537/2, 537/1, 546, 1105, 1112, 1122 i 1123 położonych w Jędrzejowie, ulica Słoneczna, obręb 0006.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnych

23‑04‑2019 11:31:41

BA.6743.2.19.2019

 W dniu 19.04.2019r. Inwestor: NEXERA Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa zgłosił zamiar budowy sieci telekomunikacyjnej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, na działkach oznaczonych numerami 471/8, 471/9, 502 położonych w miejscowości Węgrzynów, gmina Słupia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Brak sprzeciwu na zgłoszenie

23‑04‑2019 10:54:01

BA.6743.2.14.2019

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie Inwestora - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, z dnia 29.03.2019 r. dotyczące zamiaru budowy sieci gazowej wzdłuż ulicy Partyzantów i Jasionka wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 970, w Jędrzejowie, na działkach numer: 210, 151/3, 150/6, 211/5, 212/17 – obręb 0011 oraz 895/1, 895/2, 927, 895/3, 970 – obręb 0006.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Brak sprzeciwu na zgłoszenie

23‑04‑2019 10:40:36

BA.6743.2.13.2019

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie Inwestora - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach z dnia 29.03.2019 r. zamiaru budowy sieci gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego w Jędrzejowie przy ul. Słonecznej 39, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 420, 537/2, 496, 440, 459, 464, 483, 470, 468, 467 i 480 - Jędrzejów, obręb 0006.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

19‑04‑2019 10:46:06

BA.6743.2.18.2019

W dniu 18.04.2019 r. Pani Teresa Marcinkowska zgłosiła zamiar rozbudowy sieci wodociągowej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 2597/11 i 2629/201, położonych w miejscowości Małogoszcz, obręb 0001.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnych

15‑04‑2019 13:21:57
BA.6743.2.17.2019 W dniu 12.04.2019r. Inwestor: NEXERA Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa zgłosiła zamiar budowy sieci telekonumikacyjnej na działce oznaczonej numerem 1015 połżonej w miejscowości Korytnica oraz na działce numer 132 w miejscowości Jawór, gmina Sobków.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

08‑04‑2019 16:12:30

BA.6743.2.15.2019

W dniu 04.04.2019r. Inwestor: Gmina Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów zgłosiła zamiar budowy sieci wodociągowej na działkach oznaczonych numerami 980, 986, 1255/3, 942, 1052/2, 941/2, 945, 954 położonych w miejscowości Mnichów, gmina Jędrzejów

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

08‑04‑2019 16:13:58

BA.6743.2.16.2019

W dniu 05.04.2019 r. Inwestor - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zgłosił zamiar budowy gazociągu ś/c wraz z przyłączem, na działkach oznaczonych numerami ewid. gruntu 164 i 163 - Jędrzejów, obręb 0004, na działkach 43, 212/3, 42, 233 - Jędrzejów, obręb 0003, na działkach numer 103 i 2 - Jędrzejów, obręb 0001.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 218 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 22
Informacja wytworzona przez:
Renata Marcinkowska , w dniu:  30‑06‑2015 12:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Łuszczek
email: tomasz.luszczek@powiatjedrzejow.pl tel.:413863741 fax: 413863741
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑04‑2019 09:31:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive