Rejestr zgłoszeń budowy


Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Nagłowice

28‑02‑2020 12:56:48

BA. 6743.2.2.2020

W dniu 25.02.2020 r. Gmina Nagłowice zglosiła zamiar rozbudowy sieci wodociągowej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 1472, 1473, 1475, 1476, 1197/1, 1480, 1478, 1484, 915, 1481, 1483, 1482, 1196/2, 1221, 1219, 1220, 1477, 1222/2, 1222/1, 1217, 1203, 1202, 1200, 1196/1, 1215, 1209, 1205, 914, 896, 894, 893, 899, 898, 897. 892, 860/7, 860/8, 891/4, 891/3, 891/2, 900, 910, 909, 908, 913, 912, 911, 907, 903, 902, 901, 906, 905, 904, 1187/2, 858/3, 1494-dr, 1503-dr - obręb Nagłowice, 685-dr i 745 - obręb Deszno i 763 i 777 - obręb Trzciniec.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zgłoszenie budowy sieci gazowej

17‑02‑2020 15:36:18

BA.6743.2.1.2020

W dniu 11.02.2020r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zgłosił zamiar budowy gazociągu i przyłącza gazowego ś/c do budynku mieszkalnego na działkach numer 538 i 352 położonych przy ul. Topolowej w Jędrzejowie, obręb 0005.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprzeciw na zgłoszenie

14‑01‑2020 15:17:54

BA.6743.2.60.2019

W dniu 14.01.2020r. została wydana decyzja sprzeciwu na zgłoszenie inwestora: Pana Artura Kobusa dotyczące rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce numer 153/1, położonej w miejscowości Brezgi, gm. Sobków

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Brak sprzeciwu na zgłoszenie

08‑01‑2020 08:00:45

BA.6743.2.65.2019

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie Polskiej Spółki Gazwonictrwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach z dnia 13.12.2019 r. dotyczące budowy gazociągu i przyłącza gazowego średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 734 i 753 - obręb 6, Jędrzejów.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Brak sprzeciwu na zgłoszenie

08‑01‑2020 07:39:53

BA.6743.2.62.2019

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie złożone przez Gminę Sędziszów w dniu 10.12.2019r. (uzupełnione w dniu 18.12.2019r.) dot. budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Przemysłowej w Sędziszowie, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 505, 502/2, 502/8, 501/6, 501/2, 501/3, 501/4, 498/5, 498/4, 498/2, 497, 490, 489, 488/2, 487/2, 486/2, 485/3, 526/2, 524/2, 522/1, 522/2, 523, 524/1, 524/3, 524/4, 524/9, 524/10, 524/11, 524/12, 524/7, 524/8, 512 - obręb 0002, Sędziszów.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Brak sprzeciwu na zgłoszenie

07‑01‑2020 14:28:51

BA.6743.2.63.2019

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie Polskiej Spółki Gazwonictrwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach z dnia 13.12.2019 r. dotyczące budowy gazociągu i przyłącza średniego ciśnienia do budynku biurowego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 235/6, 248/2, 247/2, 246/2, 245/2, 244, 243/2, 240/2, 237/2, 239/2, 238/2 - obręb 7 Jędrzejów, 593/2, 592/2, 591/2, 590/2, 589/2, 588/2, 587/2, 587/1 - obręb 6 Jędrzejów oraz na działkach 24/2, 23/2, 23/8, 22/8, 170, 21/7, 20/2, 20/1, 19/7, 18/5, 13, 12, 11, 14/2, 14/8, 14/3 i 14/5 - obręb 8 Jędrzejów.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Brak sprzeciwu na zgłoszenie

03‑01‑2020 12:38:56

BA.6743.2.54.2019

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie złożone w dniu 13.12.2019r. przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp.      z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dotyczące zamiaru budowy sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa o długości sieci 24,5 m i przyłącza gazowego ś/c do budynku mieszkalnego, na działkach numer ewid.: 734, 723, 722 – obręb 0006, położonych w Jędrzejowie, przy ulicy Słowackiego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

02‑01‑2020 14:36:53

BA.6743.2.61.2019

 Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie złożone w dniu 10.12.2019r. przez Inwestora Gminę Sędziszów, ul. Dworcowa Nr 20, 28-340 Sędziszów dotyczące zamiaru budowy kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 387, 388, 389, 400, położonych w obrębie 0002, ul. Gródek w Sędziszowie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Brak sprzeciwu na zgłoszenie

30‑12‑2019 15:52:07

BA.6743.2.57.2019

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 515, 441, 558/1, 559, 444/1, 444/2, 583/1, 587/1, 588, 590, 468, 592, 593, 470/3, 470/4, 471, 472, 595/1, 596/3, 473, 475, 478, 596/5, 597/8, 597/5, 597/13, 480, 481 i 484 obręb 0031 Skroniów, gmina Jędrzejów oraz na działkach numer 491/2, 141/22, 141/17, 141/10, 141/11, 141/12, 141/15, 141/16, 141/17, 469/2, 128/10, 128/11, 128/5, 130, 131, 132, 133/1, 133/2, 134, 135, 146, 147/3 i 147/4 obręb 0017, Łączyn, gmina Jędrzejów.

Inwestor - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Brak sprzeciwu na zgłoszenie

30‑12‑2019 12:23:34

BA.6743.2.59.2019

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie złożone w dniu 06.12.2019r. przez  Inwestora: Gmina Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów  dotyczące zamiar budowy sieci kanalizacyjnej o długości 114,80 m, na działce oznaczonyej numerem ewidencyjnym gruntu: 23/1 położonej miejscowości Sędziszów, obręb 0003.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 312 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 32
Informacja wytworzona przez:
Renata Marcinkowska , w dniu:  30‑06‑2015 12:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Łuszczek
email: tomasz.luszczek@powiatjedrzejow.pl tel.:413863741 fax: 413863741
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑02‑2020 13:05:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive