Rejestr zgłoszeń budowy


Zgłoszenie budowy sieci gazowej

15‑02‑2019 13:41:35

BA.6743.2.3.2019

W dniu 14.02.2019r. Inwestor – IG Piotr Zieliński - zgłosił zamiar budowy sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa o długości sieci 129,9 m, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 149/1, 236/16, 236/18, 236/20 w miejscowości Jędrzejów, przy ul. Jasionka (obręb 0011).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszenie budowy sieci gazowej

15‑02‑2019 10:16:50

BA.6743.2.2.2019

W dniu 14.02.2019r. Inwestor – IG Piotr Zieliński - zgłosił zamiar budowy sieci gazowej       o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa o długości sieci 71,7 m, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 268/4, 370/3 w miejscowości Jędrzejów, przy ul. 11 Listopada (obręb 0005).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wycofanie zgłoszenia budowy sieci kanalizacyjnej

07‑02‑2019 12:15:50

BA.6743.2.1.2019

W dniu 06.02.2019 r. inwestor - Pani Anita Trybek-Ćwiertniewska wycofała zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacyjnej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 234/4 w miejscowości Lipnica, gmina Małogoszcz.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

01‑02‑2019 09:38:25

BA.6743.2.1.2019

W dniu 29.01.2019 r. inwestor - Pani Anita Trybek-Ćwiertniewska zgłosiła zamiar budowy sieci kanalizacyjnej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 234/4, położonej w miejscowości Lipnica, gmina Małogoszcz.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Brak sprzeciwu na zgłoszenie

07‑01‑2019 14:25:04

BA.6743.2.37.2018

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie inwestora - PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Grabarska 21A dotyczące przebudowy sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 29/1, 30, 35, 36, 37/1, 38, 40/1, 40/2, 41, 42/1, 43, 44, 45, 46/1, 46/4, 66, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 69, 71, 72/2, 106, 108/2, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 369, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 429, 430/1, 431, 432, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 444, 445, 446, 447/2, 447/3, 448, 449, 450/1, 451, 452, 454, 456, 457, 458, 459/2, 460, 462/2, 463, 464, 465/1, 465/2, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 477 i 478, położonych w miejscowości Żarczyce Małe, gmina Małogoszcz.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej

17‑12‑2018 13:55:18

BA.6743.2.37.2018

W dniu 13.12.2018r. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin  zgłosił zamiar przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 29/1, 30, 35, 36, 37/1, 38, 40/1, 40/2, 41, 42/1, 43, 44, 45, 46/1, 46/4, 66, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 69, 71, 72/2, 106, 108/2, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 369, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 429, 430/1, 431, 432, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 444, 445, 446, 447/2, 447/3, 448, 449, 450/1, 451, 452, 454, 456, 457, 458, 459/2, 460, 462/2, 463, 464, 465/1, 465/2, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 477, 478 - Żarczyce Małe, gmina Małogoszcz.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

13‑12‑2018 13:24:47

Znak: BA.6743.2.36.2018

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie złożone w dniu 21.11.2018r., przez Inwestorkę: Panią Annę Krupa, dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompownią ścieków na działkach oznaczonych numerami ewid. gruntu 585, 606, położonych w miejscowości Sobków (obręb 0018).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

23‑11‑2018 11:01:23

BA.6743.2.36.2018

W dniu 21.11.2018r. Inwestor - Pani Anna Krupa zgłosiła zamiar rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompownią ścieków na działkach oznaczonych numerami ewid. gruntu 585, 606, położonych w miejscowości Sobków (obręb 0018).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

16‑11‑2018 10:29:21

Znak: BA.6743.2.35.2018

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie złożone w dniu 25.10.2018r., przez Inwestora: P4 Sp.o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa dotyczące budowy przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 131/8, położonej w miejscowości Jakubów, gmina  Imielno.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

06‑11‑2018 08:49:00

BA.6743.2. 32. 2018

Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie złożone w dniu 15.10.2018r. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin dotyczace budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV w miejscowości Żarczyce Duże, gmina Małogoszcz, na działkach oznaczonych numerami ewid. gruntu:175, 176, 1077, 177, 1039, 160, 161, 163, 164, 166/1, 1040, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 277/3, 1043 obręb Żarczyce Duże, jednostka ewidencyjna 260203_5, gmina Małogoszcz.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 188 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 19
Informacja wytworzona przez:
Renata Marcinkowska , w dniu:  30‑06‑2015 12:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Łuszczek
email: tomasz.luszczek@powiatjedrzejow.pl tel.:413863741 fax: 413863741
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑02‑2019 13:44:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive