Komunikaty

Komunikaty

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

06‑09‑2019 14:21:38

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 05.09.2019 r. wydana została decyzja Nr 482/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę istniejącego budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów wycofanych  z eksploatacji oraz budowę szczelnej płyty żelbetowej przeznaczonej do przechowywani i magazynowania pojazdów oraz szczelnego placu pod sektor magazynowania odpadów pochodzenia z demontażu pojazdów, szczelnego systemu kanalizacji ścieków przemysłowych z odprowadzeniem poprzez separator ropopochodnych do projektowanego zbiornika bezodpływowego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 589/20, położonych w Sędziszów, obręb 0002.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój  Nr 3 w godzinach pracy Urzędu).

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
362KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

24‑07‑2019 11:15:44

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 25.06.2019 r. wydana została decyzja Nr 331/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy  0,99 MW na działce oznaczonej numerem 29/1 w miejscowości Stara Olszówka, gmina Wodzisław, obręb 0035.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój  Nr 3 w godzinach pracy Urzędu).

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

24‑07‑2019 11:08:22

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 19.07.2019 r. wydana została decyzja Nr 389/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego z przeznaczeniem na chów brojlerów indyczych o maksymalnej obsadzie 13700 szt. (328,9 DJP), zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności do 8m3, zbiornika na ścieki technologiczneo pojemności do 8m3, przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, energetycznego, instalacji zbiornikowej gazu propan-butan 2x 6700 l wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazowąw zabudowie zagrodowej MR na działce oznaczonej numerem 360/3, położonej w miejscowości Lasków, gmina Jędrzejów, obręb ewidencyjny 0014.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój  Nr 3 w godzinach pracy Urzędu).

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektur

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

24‑07‑2019 11:00:21

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 18.07.2019 r. wydana została decyzja Nr 384/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zagrody rolniczej w skład której wejdą:

  • ferma drobiu składająca się z 10 kurników przeznaczonych do chowu kur mięsnych o maksymalnej obsadzie 720000 szt. (2880DJP),
  • 20 silosów na paszę,
  • budynek socialno – bytowy,
  • budynek kotłowni,
  • budynek stodoły i konfiskatora,
  • zbiornik przeciwpożarowy o pojemności do 200m3,
  • zbiorniki na ścieki sanitarne o pojemności 5m3 każdy – 3 sztuki.

w zabudowie zagrodowej MR na działce oznaczonej numerem 661, położonej w miejscowości Potok Wielki, gmina Jędrzejów, obręb ewidencyjny 0026.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój  Nr 3 w godzinach pracy Urzędu).

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

05‑07‑2019 13:02:55

Znak: BA.6740.1.242.2019

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 05.07.2019 r. wydana została decyzja Nr 360/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,8316 MW, na działce nr ewidencyjny 22/2 położonej w miejscowości Jasionna, gmina Jędrzejów (obręb 0011).

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój  Nr 3 w godzinach pracy Urzędu).

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Raport o stanie Powiatu

09‑05‑2019 21:34:08
Dokumenty:
Plik pdf Informacja -raport o stanie Powiatu.pdf
15‑05‑2019 09:33:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
128KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Raport o stanie Powiatu_604066.pdf
20‑05‑2019 11:17:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wzór zgłoszenia.pdf
09‑05‑2019 21:39:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
151KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie realizuje projekt nr RPSW.08.05.01-26-0004/17 pn. "Fabryka Szans" od dnia 01.01.2018 r. Partnerem Wiodącym w projekcie jest KLS Partners.

05‑03‑2019 13:53:20
Projekt ma na celu wsparcie placówek oświatowych będących jednostkami
organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, tj. Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie oraz Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w
Jędrzejowie. Projekt przyczyni się do rozwoju uczniów realizujących
kształcenie w tych placówkach oraz do rozwoju jakości kształcenia w ww
placówkach ze względu na doposażenie w sprzęt i adaptację pomieszczeń.
Partnerem Wiodącym w projekcie jest KLS Partners."
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 66 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Radosław Haczyk , w dniu:  17‑04‑2007 08:43:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
16‑10‑2019 15:22:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive