Komunikaty

Komunikaty

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
613KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
560KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Raport o stanie Powiatu Jędrzejowskiego za 2019 rok

29‑05‑2020 13:55:40
Dokumenty:
Plik pdf Informacja o terminie sesji Rady Powiatu w Jędrzejowie.pdf
15‑06‑2020 08:57:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
613KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Raport o stanie Powiatu Jędrzejowskiego za 2019 rok.pdf
29‑05‑2020 13:56:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Infromacja o raporcie .pdf
29‑05‑2020 13:56:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
524KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wzór zgłoszenia .pdf
29‑05‑2020 13:56:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
151KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
549KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
318KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o złożeniu wniosku w sprawie pozwolenia na budowę

13‑02‑2020 14:11:40

BA.6740.1.64.2020

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski informuje, że w dniu 06.02.2020r. wpłynął do tut. organu wniosek Inwestora: TAMAX Sp. z o.o. w Sędziszowie, o pozwolenie na budowę sortowni odpadów komunalnych i kompostowni na terenie składowiska odpadów komunalnych w Borszowicach, w skład którego wchodzą: budynek sortowni odpadów, płyta do kompostowania odpadów i zbiornik na odcieki z płyty kompostowania odpadów, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 84/6, 84/9, 85/4, 86/4 i 86/7 położonych w miejscowości Borszowice, obręb 0004, gmina Sędziszów.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o złożeniu wniosku w sprawie pozwolenia na budowę

16‑01‑2020 08:43:49

Znak: BA.6740.1.13.2020

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach dodziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.), Starosta Jędrzejowski informuje, że w dniu 10.01.2020r. wpłynął do tut.organu wniosek Inwestora: Pana Karola Głowy o pozwolenie na budowę ośrodka wypoczynkowo-konferencyjnego, wyposażonego w bazę noclegową i konferencyjno-gastronomiczną, zaplecze parkingowe wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działek o numerze ewidencyjnym gruntu 404/3 i 404/4 położonych w miejscowości Sokołów Dolny, gmina Sobków.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

11‑12‑2019 11:27:17

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 06.12.2019 r. wydana została decyzja Nr 671/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku browaru do produkcji piwa, budynku kotłowni, budynku chaty grillowej z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą techniczną: WLZ energii elektrycznej, zewnętrzną instalacją kanalizacji opadowej ze zbiornikiem retencyjno – odparowującym wraz z utwardzeniem terenu stanowiącym dojścia, dojazdy i naziemnymi miejscami postojowymi na działkach oznaczonych numerami 398, 399, 400, 401, 402, położonych w miejscowości Bełk, obręb ewidencyjny 0001, gmina Imielno.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój  Nr 3 w godzinach pracy Urzędu).

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 76 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Radosław Haczyk , w dniu:  17‑04‑2007 08:43:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
22‑02‑2021 08:52:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive