Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

Komunikaty

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
362KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ZAWIADOMIENIE o rozpoczęciu indywidualnego zaznajomienia się z porównawczą wartością szacunkową gruntów oraz zebranie informacji co do przyszłej lokalizacji gruntów podlegających scaleniu obr. Grudzyny gm. Imielno

06‑08‑2019 10:03:45
Dokumenty:
Plik pdf Zawiadomienie Grudzyny BIP.PDF
06‑08‑2019 10:04:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Grudzyny Bez adresów na BIP.PDF
06‑08‑2019 10:04:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
61KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ZAWIADOMIENIE o rozpoczęciu indywidualnego zaznajomienia się z porównawczą wartością szacunkową gruntów oraz zebranie informacji co do przyszłej lokalizacji gruntów podlegających scaleniu obr. Opatkowice Murowane gm. Imielno

06‑08‑2019 09:45:46
Dokumenty:
Plik pdf Zawiadomienie OM BIP.PDF
06‑08‑2019 09:59:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OPATKOWICE BEZ ADRESÓW bip.pdf
06‑08‑2019 09:59:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

24‑07‑2019 11:15:44

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 25.06.2019 r. wydana została decyzja Nr 331/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy  0,99 MW na działce oznaczonej numerem 29/1 w miejscowości Stara Olszówka, gmina Wodzisław, obręb 0035.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój  Nr 3 w godzinach pracy Urzędu).

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

24‑07‑2019 11:08:22

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 19.07.2019 r. wydana została decyzja Nr 389/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego z przeznaczeniem na chów brojlerów indyczych o maksymalnej obsadzie 13700 szt. (328,9 DJP), zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności do 8m3, zbiornika na ścieki technologiczneo pojemności do 8m3, przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, energetycznego, instalacji zbiornikowej gazu propan-butan 2x 6700 l wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazowąw zabudowie zagrodowej MR na działce oznaczonej numerem 360/3, położonej w miejscowości Lasków, gmina Jędrzejów, obręb ewidencyjny 0014.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój  Nr 3 w godzinach pracy Urzędu).

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektur

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

24‑07‑2019 11:00:21

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 18.07.2019 r. wydana została decyzja Nr 384/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zagrody rolniczej w skład której wejdą:

  • ferma drobiu składająca się z 10 kurników przeznaczonych do chowu kur mięsnych o maksymalnej obsadzie 720000 szt. (2880DJP),
  • 20 silosów na paszę,
  • budynek socialno – bytowy,
  • budynek kotłowni,
  • budynek stodoły i konfiskatora,
  • zbiornik przeciwpożarowy o pojemności do 200m3,
  • zbiorniki na ścieki sanitarne o pojemności 5m3 każdy – 3 sztuki.

w zabudowie zagrodowej MR na działce oznaczonej numerem 661, położonej w miejscowości Potok Wielki, gmina Jędrzejów, obręb ewidencyjny 0026.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój  Nr 3 w godzinach pracy Urzędu).

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

05‑07‑2019 13:02:55

Znak: BA.6740.1.242.2019

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 05.07.2019 r. wydana została decyzja Nr 360/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,8316 MW, na działce nr ewidencyjny 22/2 położonej w miejscowości Jasionna, gmina Jędrzejów (obręb 0011).

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój  Nr 3 w godzinach pracy Urzędu).

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Raport o stanie Powiatu

09‑05‑2019 21:34:08
Dokumenty:
Plik pdf Informacja -raport o stanie Powiatu.pdf
15‑05‑2019 09:33:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
128KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Raport o stanie Powiatu_604066.pdf
20‑05‑2019 11:17:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wzór zgłoszenia.pdf
09‑05‑2019 21:39:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
151KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / wznowienia znaków granicznych / ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej o nr 363/11 z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie Jakubów gm. Imielno

28‑03‑2019 14:55:18
Dokumenty:
Plik pdf SgPXE17019040915161.pdf
09‑04‑2019 14:58:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SgPXE17019040915160.pdf
09‑04‑2019 14:58:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 67 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Radosław Haczyk , w dniu:  17‑04‑2007 08:43:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
22‑08‑2019 11:27:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive