Informacje

Informacje

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o wydaniu koncesji

06‑10‑2022 10:32:41

Znak: OŚRL.6522.2.2022

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.) Starosta Jędrzejowski informuje o wydaniu koncesji z dnia 15.09.2022 r. znak: OŚRL.6522.2.2022 na wydobywanie piasków z części złoża „Gozna” położonego w granicach działek o nr ewid. 810 i 811 obręb Gozna, gm. Jędrzejów, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Armii Krajowej 9, I piętro, pok. nr 13 w godzinach pracy tut. urzędu.

Treść decyzji udostępnia się także na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.powiatjedrzejow.pl w zakładce Komunikaty, Informacje > Komunikaty.

Dzień udostępnienia decyzji: 06.10.2022 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 84 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Piskorczyk , w dniu:  17‑04‑2007 08:45:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
20‑12‑2022 08:10:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive