Transport


Informacje dla przedsiębiorców prowadzących usługi transportowe, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

11‑01‑2023 14:19:34

W dniu 28 stycznia 2022 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 209), która wprowadza m. in. zmiany w zakresie warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Ustawa ta wprowadziła nową definicję bazy eksploatacyjnej - nowe brzmienie art. 4 pkt 21a ustawy o transporcie drogowym.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 i 6 ww.: przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed dniem 1 marca 2022 r. mają obowiązek dostosować się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r. Przedsiębiorcy ci są obowiązani do złożenia do organu wydającego to zezwolenie oświadczenie, że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu tej bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres przedsiębiorcy wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia o którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym w terminie do dnia 15 stycznia 2024 r.

 

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym nałożyła także na przewoźników drogowych po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego coroczny obowiązek składania w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

1) oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na ich formę zatrudnienia;

2) informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji. 

Przewoźnicy są zobowiązani do przekazywana pierwszej informacji w tym zakresie, o której mowa w art. 7a ust. 8 ustawy o transporcie drogowym za rok 2023 - w terminie do dnia 31 marca 2024 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszenie do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dodatkowego pojazdu

21‑01‑2019 12:37:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

15‑01‑2016 10:12:09
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

12‑03‑2010 11:06:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

12‑03‑2010 11:07:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaświadczenie na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne

15‑01‑2016 10:14:31
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego/z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

15‑01‑2016 10:17:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

15‑01‑2016 10:20:45
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym/pojazdem samochodowym 7-9 osób

15‑01‑2016 11:16:04
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zezwolenie na przejaz pojazdu nienormatywnego

18‑01‑2016 10:36:36
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Łuszczek
email: tomasz.luszczek@powiatjedrzejow.pl tel.:413863741 fax: 413863741
, w dniu:  12‑03‑2010 11:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  12‑03‑2010 11:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑01‑2023 14:20:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie