Na usługi

Zamówienia publiczne - Na usługi

DYREKTOR MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH W JĘDRZEJOWIE OGŁASZA DRUGI PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

26‑06‑2017 14:43:27
Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Powiatu Jędrzejowskiego w użyczeniu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie przy pl. T. Kościuszki 7-8 o powierzchni użytkowej 23,96 m2 na okres do 3 lat.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

24‑05‑2017 10:56:38

DYREKTOR MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH W JĘDRZEJOWIE OGŁASZA PIERWSZY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Powiatu Jędrzejowskiego w użyczeniu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie przy pl. T. Kościuszki 7-8 o powierzchni użytkowej 23,96 m2 na okres do 3 lat.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc DYREKTOR MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH W JĘDRZEJOWIE ogłasza rokowania po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na najem lokalu użytkowego
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Przedmiotem przetargu jest najem lokalu  użytkowego nr 7 stanowiącego własność Powiatu Jędrzejowskiego w użyczeniu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie przy pl. T. Kościuszki 7-8
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
78KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

DYREKTOR MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH W JĘDRZEJOWIE OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

DYREKTOR MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH

W JĘDRZEJOWIE

OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Powiatu Jędrzejowskiego w użyczeniu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie przy pl. T. Kościuszki 7-8o powierzchni użytkowej 122 m2 na okres przekraczający 3 lata. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie przetargu nieograniczonego ustnego.

Opis nieruchomości: Działka gruntu nr 241 położona w centrum miasta przy pl. T. Kościuszki, w terenie zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz usługowo - handlowo - administracyjnej. Działka posiada kształt regularny zbliżony kształtem do prostokąta. Od strony południowej przylega do ronda przy pl. T. Kościuszki. Nieruchomość zabudowana jest murowanym budynkiem 2 - kondygnacyjnym.

Nie wyodrębniony lokal będący przedmiotem oddania w najem zlokalizowany jest na parterze budynku w sąsiedztwie Muzeum. Lokal jednopokojowy. Wejście do lokalu bezpośrednio z korytarza budynku oraz od strony dziedzińca. Okna lokalu wychodzą na stronę południową, północną i zachodnią, na parking od strony północnej zlokalizowanego na dziedzińcu Muzeum.


Przeznaczenie: na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie który przewiduje funkcję: - usług administracyjnych, gospodarczych i handlu (Uchwała Nr VII/67/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2011 r., zachowuje aktualność). Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Infrastruktura techniczna terenu nieruchomości - energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie, instalacja odgromowa.

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu za najem lokalu użytkowego będącego przedmiotem postępowania wynosi 20zł/m2 netto(słownie złotych: dwadzieścia00/100). Do w/w stawki należy doliczyć podatek VAT. Do czynszu doliczane będą opłaty ryczałtowe za dostarczone media (energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda i kanalizacja).

Przetarg odbędzie się w dniu 1 czerwca 2015o godz. 1100 w siedzibie Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie przy pl. T. Kościuszki 7-8, sala konferencyjna.

Wadium wnoszone w pieniądzu (w formie wpłaty gotówkowej) wynosi 488 zł. Należy je wpłacić na konto Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie: PKO BP w Jędrzejowie nr 82 1020 2733 0000 2102 0003 9552 w terminie do 28 maja 2015 r. włącznie.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny pierwszego czynszu uczestnikowi, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się wpłacone wadium, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Na przetarg należy zgłosić się z dowodem wpłaty wadium.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wpłacą wadium w formie
i terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Powiatu w Jędrzejowie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca winna stawić się, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, do zawarcia umowy najmu, w przeciwnym wypadku Dyrektor Muzeum odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Organizator przetargu bez podania przyczyny może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia.


Organizator przetargu zastrzega, iż podmioty przystępujące do przetargu nie mogą prowadzić działalności uciążliwej dla funkcjonowania Muzeum.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości udziela Rafał Zaczkowski, pl. T. Kościuszki 7-8, tel. 41 386 24 45 w. 14.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc DYREKTOR MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH W JĘDRZEJOWIE OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Powiatu Jędrzejowskiego w użyczeniu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie przy pl. T. Kościuszki 7-8 o powierzchni użytkowej 122 m2 na okres przekraczający 3 lata.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  03‑10‑2007 20:38:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
26‑06‑2017 14:45:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive