Jak załatwić sprawę?


W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie sprawy klientów załatwiane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 6/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 21 grudnia 2007 r.

 

Korespondencję w formie papierowej prosimy przesyłać na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów

 

Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek: 7:15 - 15.15) do Kancelarii mieszczącej się w pokoju nr 14 na I piętrze przy ul. Okrzei 49B w Jędrzejowie.

Dokumenty elektroniczne, zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.) powinny być doręczane za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. W celu dostarczenia dokumentu elektronicznego wymagane jest złożenie go w elektronicznej skrzynce podawczej oraz opatrzenie dokumentu bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

Funkcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) realizowana jest przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres ESP Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie na ePUAP: /PUPJedrzejow/SkrytkaESP

W celu skorzystania z ESP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego na ePUAP, które umożliwią podpisanie przesyłanego dokumentu.

Pismo ogólne można wysłać po zalogowaniu się na ePUAP, klikając na link poniżej, przekierowujący do właściwego formularza:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Po przejściu do formularza należy wybrać podmiot, do którego ma zostać wysłane pismo, wpisując minimum 3 znaki nazwy podmiotu. Poniżej pokaże się lista podmiotów, których nazwa jest zgodna z wpisem w polu. Należy wybrać:

             POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE

Do pisma ogólnego można dołączyć załączniki. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX,  TXT,  BMP, JPG, PDF, ODT, ODS, ODP, CSV.

UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru zostaje wystawione po wysłaniu dokumentów podpisanych profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenie zostanie przesłane na adres e-mail nadawcy, wskazany podczas rejestracji bezpłatnego konta na platformie ePUAP. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Usługi elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia


Zgłoszenia do rejestracji

adres strony: https://www.praca.gov.pl/eurzad/uslugi-elektroniczne


Zgłoszenie oferty pracy

adres strony: https://www.praca.gov.pl/eurzad/uslugi-elektroniczne


Obsługa innych spraw

 • Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (PSZ-WZUZS)
 • Wniosek o skierowanie na szkolenie (PSZ-WSI)
 • Wniosek o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego (PSZ-WPDA)
 • Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia (PSZ-WBZAT)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia (PSZ-WWZ)
 • Wniosek o przelew świadczenia na konto (PSZ-PSK)
 • Pismo do urzędu (PSZ-PU)
 • Zwrot kosztów przejazdu (PSZ-WZKP)
 • Zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia (PSZ-WZKZW)
 • Wniosek o weryfikację konta oragnizacji i kont reprezentantów (PSZ-WKOKR)
 • Wniosek o przyznanie finansowania opłaty pobieranej za postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (PSZ-PNO)

adres strony:https://www.praca.gov.pl/eurzad/uslugi-elektroniczne
 

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, który brzmi następująco:

"Pismo powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Odpowiedzi na pytania udzielane są niezwłocznie.

adres strony: https://jedrzejow.praca.gov.pl/urzad/dane-kontaktowe/formularz-kontaktowy


W przypadku doręczania dokumentów elektronicznych na informatycznych nośnikach danych, obowiązują formaty plików analogiczne do formatów akceptowalnych podczas korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Akceptowalnymi nośnikami danych są płyty CD-R, DVD-R, CD-RW i DVD-RW (płyty ... -RW oznaczają nośniki wielokrotnego zapisu), karty pamięci typu Flash USB. Ponadto należy pamiętać, aby informatyczny nośnik danych, na którym doręcza się dokument elektroniczny umożliwiał zapis Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Informacja wytworzona przez:
Drozd Kamil , w dniu:  28‑07‑2011 10:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kamil Drozd
email: kije@praca.gov.pl tel.:41 380-23-61 fax: 41 386-38-93
, w dniu:  28‑07‑2011 10:59:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑06‑2023 10:26:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie