Rejestry


Rejestr bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd pracy w Jędrzejowie prowadzi rejestr bezrobotnych i poszukujących pracy, który stanowi elektroniczny zbiór danych o bezrobotnych i poszukujących pracy, uzyskanych w trakcie rejestracji oraz w trakcie posiadania statusu bezrobotnego albo poszukującego pracy, w tym w szczególności danych dotyczących proponowanych i udzielanych form pomocy określonej w ustawie, pozbawienia posiadanego statusu oraz przyczyn tego pozbawienia. Elektroniczna postać rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy nie wyłącza utrwalania wybranych danych i dokumentów w postaci papierowej, w szczególności własnoręcznie podpisanych oświadczeń, składanych przez osoby ubiegające się o zarejestrowanie w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy w trakcie rejestracji oraz przez osoby zarejestrowane w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy w trakcie pozostawania w rejestrze.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.2020.667)

Akta tematycznie jednorodne z różnych komórek organizacyjnych podlegają klasyfikacji i przechowywaniu zgodnie z zasadami zawartymi w jednolitym rzeczowym wykazie akt i instrukcji kancelaryjnej stanowiącą załącznik nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 2/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji kancelaryjnej.

 

Udostępnienie danych z rejestru

Dane zgromadzone w prowadzonych rejestrach publicznych, udostępnia się na wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej, spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Informacja wytworzona przez:
Kamil Drozd , w dniu:  07‑06‑2021 14:32:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kamil Drozd
email: kije@praca.gov.pl tel.:41 380-23-61 fax: 41 386-38-93
, w dniu:  07‑06‑2021 14:32:51
Data ostatniej aktualizacji:
07‑06‑2021 14:44:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie