Wykaz funkcji PUP

Wykaz funkcji realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie

WYKAZ FUNKCJI REALIZOWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JĘDRZEJOWIE

 1. Zarządzanie urzędem.
 2. Kierowanie komórkami organizacyjnymi urzędu.
 3. Diagnozowanie rynku pracy.
 4. Pośrednictwo pracy.
 5. Organizowanie prac interwencyjnych.
 6. Organizowanie robót publicznych i prac społecznie użytecznych.
 7. Organizowanie staży.
 8. Organizowanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy, zatrudnienia wspieranego, świadczeń integracyjnych.
 9. Realizacja projektów lokalnych, projektów finansowanych w ramach EFS oraz innych funduszy europejskich.
 10. Udzielanie jednorazowo środków bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej.
 11. Udzielanie refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
 12. Poradnictwo zawodowe.
 13. Lider Klubu Pracy.
 14. Szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy.
 15. Gospodarowanie środkami budżetowymi PUP.
 16. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy, EFS i PFRON.
 17. Porady prawne.
 18. Organizacja pracy urzędu.
 19. Kontrola wewnętrzna.
 20. Obsługa kadrowa.
 21. Szkolenia wewnętrzne pracowników urzędu.
 22. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz odwołań od decyzji administracyjnych.
 23. Prowadzenie sekretariatu.
 24. Obsługa administracyjno - gospodarcza urzędu.
 25. Archiwizowanie dokumentów.
 26. Administrowanie systemem komputerowym.
 27. Wykonywanie zestawień i analiz statystycznych.
 28. Informowanie o usługach i działalności urzędu.
 29. Formalna obsługa klienta.
 30. Świadczenia dla bezrobotnych.
Informacja wytworzona przez:
Drozd Kamil , w dniu:  01‑02‑2008 11:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kamil Drozd
email: kije@praca.gov.pl tel.:41 380-23-61 fax: 41 386-38-93
, w dniu:  01‑02‑2008 11:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑08‑2011 12:19:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie