Zespół Szkół w Sędziszowie

Zespół Szkół w Sędziszowie - zakres działania - dane teleadresowe

Zespół Szkół  w Sędziszowie
dyrektor Grzegorz Pyzowski

ul. Przemysłowa 11, 28-340 Sędziszów
tel/fax 41 38 11 770
e-mail: zszsedz@2com.pl

W skład Zespołu wchodzą:
Technikum
Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Zespół Szkół w Sędziszowie informuje, iż przystąpił do projektu partnerskiego pod nazwą „Zawodowcy dla przemysłu 4.0. Wsparcie kształcenia zawodowego na potrzeby regionalnego przemysłu w obszarze horyzontalnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego – Zrównoważony Rozwój Energetyczny”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Działanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, w roli partnera. Jednocześnie informuje, iż partnerem wiodącym projektu jest  Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, a przyczyny przystąpienia do jego realizacji wynikają z celów partnerstwa, którymi jest podjęcie wspólnych działań związaniem z przygotowaniem i wdrożeniem projektu w sposób umożliwiający sprawne i efektywne osiągnięcie celu, którym jest realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanego w miejscu pracy, w tym realizacja staży zawodowych uczniów u pracodawców oraz kursy/szkolenia, które prowadzą do zdobycia dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.

Przystąpienie do realizacji w/w projektu przez Szkołę wynika z zadań i celów określonych w ustawie o systemie oświaty oraz przepisów wydanych na jej podstawie, w tym Statutu Zespołu Szkół w Sędziszowie. Organem prowadzącym Zespół jest Starostwo Powiatowe Jędrzejów, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

22‑04‑2021 09:41:58
Dokumenty:
Plik pdf Xerox_Scan_005.pdf
22‑04‑2021 09:44:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
130KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Xerox_Scan_006.pdf
22‑04‑2021 09:44:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
107KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Łuszczek
email: tomasz.luszczek@powiatjedrzejow.pl tel.:413863741 fax: 413863741
, w dniu:  22‑09‑2007 21:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  22‑09‑2007 21:22:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2021 12:19:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie