Ogłoszenia dotyczące realizacji zadań publicznych

Ogłoszenia dotyczące realizacji zadań publicznych

FORMULARZE OFERTOWE i PROCEDURY wybrania partnerów do projektu partnerskiego pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Krzelowie”

24‑11‑2022 14:40:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie dotyczące powierzenia prowadzenia na terenie Powiatu Jędrzejowskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (wraz z mediacją) oraz edukacji prawnej na 2023 rok.

17‑11‑2022 14:40:45
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, zlecanych organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym nieodpłatnej mediacji), a także edukacji prawnej w Powiecie Jędrzejowskim w 2023 roku.

20‑10‑2022 08:41:09
Dokumenty:
Plik pdf Załącznik nr 1 - ogłoszenie dot. konkursu ofert na realizację zadania.pdf
20‑10‑2022 08:41:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
281KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3 - ogłoszenie dot. naboru członków komisji konkursowej.pdf
20‑10‑2022 08:41:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
155KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie w sprawie konsultacji dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Jędrzejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

20‑10‑2022 08:37:03
Dokumenty:
Plik pdf Roczny Program Współpracy Powiatu Jędrzejowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.pdf
20‑10‑2022 08:37:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
744KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie dot. konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Jędrzejowskiego z organizacjami pozarządowymi.pdf
20‑10‑2022 08:37:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
383KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz konsultacji.pdf
20‑10‑2022 08:37:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
292KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

AKTUALIZACJA PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO.

05‑09‑2022 09:49:18
komunikat
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

"Program Odnowy, Aktywizacji i Estetyzcji Powiatu Jędrzejowskiego" - ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

09‑06‑2022 08:56:10
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
130KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Uproszczona oferta Oddziału Rejonowego PCK w Jędrzejowie

01‑03‑2022 13:48:00

KONSULTACJA OFERTY - TRYB POZAKONKURSOWY.

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczna tj. do 08.03.2022 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych

ul. Armii Krajowej 9,
28-300 Jędrzejów
tel./fax: 41 386 58 00
e-mail: powiat@powiatjedrzejow.pl

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 73 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Piotr Kalemba
email: informatyk@powiatjedrzejow.pl
, w dniu:  17‑04‑2007 08:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑11‑2022 14:41:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive